Fra årsskiftet vil der ikke længere stå Greve-Solrød Taxi men Dantaxi 4×48 på siden af døren, når kunderne har bestilt en taxi på det velkendte telefonnummer 70 10 66 66. Ifølge formanden for Greve-Solrød Taxi Stig Israelsen sker skiftet til Dantaxi 4×48 dels for at styrke den lokale taxidrift i området og dels for at sikre en fortsat fornuftig indtjening for selskabets vognmænd.

Med Greve-Solrød indtræden i Dantaxi 4×48 udvides et i forvejen omfattende taxisamarbejde på tværs af Sjælland, hvor taxier i Roskilde, Køge, København og mange andre byer samarbejder om at betjene kunderne.

Taxierne skal derhen, hvor kunderne er

I Dantaxi 4×48’s hovedkontor i Virum er der tilfredshed med den indgået aftale: “Vi er meget glade for at byde vognmændene fra Greve-Solrød Taxi velkommen hos os. Aftalen betyder, at vi i fællesskab kan udnytte fleksibiliteten i den nye taxilov og samarbejde på områder som teknologi og marketing. Greve og Solrød området passer perfekt ind i vores strategi med et fælles kørselsområde på hele Sjælland. Vi kan udnytte vores kapacitet, og taxierne på tværs af byer og landområder kan hjælpe hinanden ved travlhed. Det er til stor fordel for kunder og vognmænd. Vores taxier skal derhen, hvor kunderne er”, påpeger direktør i Dantaxi 4×48 Carsten Aastrup.

Styrkelsen af den lokale taxidækning

Formanden for Greve Solrød Taxi Stig Israelsen forklarer hvorfor, at vognmændene i Greve Solrød har valgt Dantaxi 4×48: “Vi har ikke haft mulighed for, at tiltrække nye vognmænd, efter den nye taxilov trådte i kraft d.1.1.2018. Greve-Solrød Taxi har haft flere vognmænd der er stoppet i 2018 og samlet betyder det, at arbejdsbyrden og arbejdsmiljøet er blevet for hårdt for både personale og chauffører, samt at udgiften for at drive vores central blev for høj for de tilbageblevne vognmænd. For kunderne har for få vogne betydet mangel på taxier. Et fælles kørselsområde og samarbejde på tværs af nabobyerne vil styrke taxidækningen lokalt. Det er selvfølgelig med et vist vemod, at Greve-Solrød Taxi ophører som selvstændigt taxiselskab. Men ansvaret overfor vores vognmænd, vores personale og ikke mindst vores mange gode og trofaste kunder vejer tungest. Dantaxi 4×48 er det rigtige valg for os, og jeg ser frem til samarbejdet og de nye tider.”

Bestil taxien i Greve Solrød med app

Inden nytår flyttes de forskellige funktioner, som før blev varetaget i Karlslunde, gradvist til Dantaxi 4×48. Telefonbetjeningen og faktureringen skal ske fra hovedkontoret i Virum, og vognene skal kobles på Dantaxi 4×48’s landsdækkende taxa-app MOOVE, Dantaxi4x48 har tilbudt centralpersonale i Greve-Solrød Taxi ansættelse i Virum. “Nu informere vi vores kunder og gør dem opmærksom på, hvad aftalen betyder for dem. Vores kunder skal vænne sig til, at der kommer til at stå Dantaxi 4×48 på taxien, men at de stadig kan benytte vores telefonnummer 70 10 66 66 – og i spidsbelastninger er der nu hjælp fra nabobyerne”, slutter Stig Israelsen.

Om Dantaxi 4×48:

Dantaxi 4×48 udfører taxikørsel i de fleste større byer og i mange landdistrikter. Selskabets hovedkontor er beliggende i Virum, København. Selskabet står bag den eneste landsdækkende taxi app MOOVE. Selskabet har på landsplan over 1.650 taxier tilsluttet.

Om Greve Solrød Taxi:

Greve Solrød Taxi er den største udbyder af taxikørsel i Greve og Solrød kommuner. I alt 26 vogne er tilsluttet selskabet.’

Kilde: Greve Solrød Taxi

Deltag i debatten
Del.