Ny undersøgelse: Golf gavner både den enkeltes helbred og det lokale handelsliv. Det viser en ny undersøgelse fra DAMVAD Analytics. Det lokale ægtepar Vagn Søndergaard og Lisbeth Lyder, der bor i Solrød, har oplevet golfen på egen krop og anbefaler varmt andre seniorer også at lave sig et nytårsforsæt, der inkluderer golf.

Det var et nytårsforsæt om at være mere aktive sammen og en annonce i Ældre Sagens medlemsblad, der i 2017 fik ægteparret, Vagn Søndergaard og Lisbeth Lyder, til at melde sig til 8-ugers “Snus til golfen”-begynderforløb i Solrød Golfklub, og de har ikke et sekund fortrudt, at de valgte at udleve nytårsforsættet til fulde.

“Annoncen i Ældre Sagens medlemsblad lød på 500 kr. for et 8-ugers begynderforløb i Solrød Golfklub. Det var simpelthen et tilbud, vi ikke kunne stå for,” siger Vagn Søndergaard, der er 66 år. “Og tanken om frisk luft og motion på golfbanen var meget tillokkende for os.”

Golfspillere lever syv år længere

At der er god motion at hente på golfbanen bekræftes af en ny undersøgelse fra DAMVAD Analytics, der faktisk viser, at en golfspiller, der er aktiv med sin sport, i gennemsnit lever syv år længere, end hvis vedkommende er inaktiv.

Vagns kone Lisbeth Lyder glæder sig over golfens livsforlængende konsekvenser og supplerer:

“Det er bare skønt at komme ud i den friske luft og spille golf. Vi spiller typisk 2-3 gange om ugen i ml. 2-4 timer lidt afhængig af, om vi går 9- eller 18-huls banen. Jeg har skridttæller på, og skal hilse at sige, at det er temmelig mange skridt, man får gået på golfbanen. Og bærer man sin golfbag på 18-huls banen, kan man nemt forbrænde mere end 1.500 kalorier på en runde. Det er rigtig godt for vores helbred som seniorer.”

Mere end 1.500 kalorier på en runde

Ifølge undersøgelsen tager en runde golf 240 minutter (4 timer). Det svarer til, at en golfspiller tager mellem 11.245 og 16.667 skridt på en runde golf og derfor forbrænder omkring 1.564 kalorier, hvis spilleren samtidig bærer sine egne golfkøller.

Bidrager positivt til det lokale handelsliv

Og ifølge undersøgelsen fra DAMVAD Analytics bidrager golfsporten også positivt til det lokale handelsliv, idet medlemmerne i den gennemsnitlige golfklub til sammen bruger 3 mio. om året på tøj, sko og udstyr, hvilket det lokale handelsliv nyder godt af.

En god begynder-golfklub

“Solrød Golfklub er en rigtig god begynder-golfklub, og det 8-ugers “Snus til golfen”-begynderforløb i klubben, er rigtig godt til at prøve af, om golfsporten er noget for en, så jeg kan kun anbefale andre seniorer – der går og overvejer om golfsporten i fremtiden skal være deres aktive fritidsbeskæftigelse – at melde sig til et 8-ugers “Snus til golfen”-begynderforløb,” siger Vagn Søndergaard.

“Det var tale om et fuldstændigt uforpligtende begynderforløb, hvor klubben stillede golfsæt til rådighed for os hver gang, og hen over de 8 uger blev vi introduceret til alle de grundlæggende elementer af golfspillet af et team af faste begyndertrænere, der både udfordrede os og rummede os,” siger Vagn Søndergaard. “Det var sjovt at spille, og der var et super sammenhold på begynderholdet, så vi besluttede os for at melde os ind i klubben, allerede før de 8 uger af kurset var gået. Golfsporten var lige os.”

Samarbejde mellem golfklubben og Ældre Sagen

Det er Dansk Golf Union, der har taget initiativ til at skabe et samarbejde mellem en række danske golfklubber og de lokale afdelinger af Ældre Sagen. Solrød Golfklub er en af de 25 golfklubber i Danmark, der siden starten har valgt at samarbejde med den lokale afdeling af Ældre Sagen. Det er Dansk Golf Unions ønske at udvikle disse lokale samarbejder endnu mere i håbet om at øge antallet af golfspillere i målgruppen +60 år.

“Vi har i Solrød Golfklub været rigtig glade for samarbejdet med Ældre Sagen og ser frem til igen i år i fællesskab at tilbyde Ældre Sagens medlemmer og andre interesserede et spændende og aktivt samvær på golfbanen i 2018,” siger klubbens begynderformand Johnny Petersen.

 

Ægteparret Vagn Søndergaard og Lisbeth Lyder var to ud af 26 tilmeldte til 8-ugers “Snus til golfen”-begynderforløb i Solrød Golfklub. 23 af de tilmeldte gennemførte forløbet, og efterfølgende meldte hele 13 deltagere sig ind i Solrød Golfklub.

De 26 deltagere fik kyndig vejledning af klubbens begynderformand Johnny Petersen og en række andre ildsjæle fra klubben, der fungerede som “onkler” og hjælpere for de nye spillere. Også klubbens pro Simon Holmes gav spillerne gode råd med på vejen. Blandt deltagerne var de fleste lokale fra området, hvor nogle kendte hinanden i forvejen f.eks. fra Ældre Sagens andre arrangementer.

“Golf har tidligere haft ry for at være en lidt lukket sport for folk med mange penge på bankbogen, men den fordom kan vi i hvert fald skyde en hvid pil igennem, for i Solrød Golfklub er der plads til alle – og golfen er samtidig god for vores helbred,” siger Vagn Søndergaard.

Lyst til at “snuse til golfen”?

Hvis du også skulle have fået lyst til at snuse til golfen, så er du velkommen til at kontakte formanden for begynderudvalget i Solrød Golfklub Johnny Petersen, tlf. 30230253, mail: johnny@petersen.tdcadsl.dk for at høre mere om klubbens 8-ugers “Snus til golfen”-begynderforløb.

FAKTA fra DAMVAD Analytics-undersøgelsen om “Golfsportens samfundsværdi”

Golf gavner både den enkeltes helbred og samfundsøkonomien viser undersøgelsen. Nedenfor ses undersøgelsens hovedkonklusioner:

 • En golfspiller, der er aktiv med sin sport, lever i gennemsnit syv år længere, end hvis de var inaktive.
 • Samtidig har de lavere risiko for førtidspension og mindre kontakt med deres praktiserende læge.
 • Den gennemsnitlige golfklub med knap 800 medlemmer forhindrer – på grund af, at medlemmerne er aktive og ikke inaktive – et sted mellem 320 og 850 sygedage årligt.
 • Samtidig forhindrer den gennemsnitlige golfklub på grund af medlemmernes aktivitet, at mellem seks og 30 personer årligt udvikler diabetes 2.
 • Ganger man det med de lige omkring 190 klubber i Danmark bliver det mellem 1.140 og 5.700 personer, der slipper for at blive ramt af diabetes 2.
 • Golfsporten er en af de største seniorsportsgrene i Danmark, og hver 20. person over 60 år spiller golf.
 • Golfsporten er en af de sportsgrene, hvor der bruges flest timer om ugen på sporten -cirka 10 timer pr. spiller i snit.
 • Bærer du din golfbag, kan du nemt forbrænde 1000 kalorier på en runde.
 • Når en golfspiller først er medlem af en klub, bliver de der i gennemsnitligt ni år.
 • Når golfspillerne er aktive med golfsporten, lever de i gennemsnit syv år længere, end hvis de var inaktive, har lavere risiko for førtidspension, har mindre kontakt til alment praktiserende læger, og hvis de er over 45 år falder sandsynligheden også for psykiatriske ambulante hospitalsbesøg.
 • Risikoen for en lang række livstilssygdomme – som blandt andet type 2 diabetes – reduceres ved fysisk aktivitet.
 • Den gennemsnitlige golfklub forhindrer at mellem seks og 30 personer udvikler type 2 diabetes årligt.
 • Den gennemsnitlige golfklub skaber årligt en omsætning i det danske samfund på 8,9 mio. kr. og generer en beskæftigelse i Danmark på godt 13 fuldtidsjobs.
 • Da golfsporten skaber fællesskab og et større netværk, både i selve golfspillet samt aktiviteterne i golfklubberne, er sporten med til at forhindre ensomhed.
 • Hvis bare én person ikke længere føler sig ensom, mindskes denne persons sandsynlighed for at udvikle alzheimers, depression og hjertekar-sygdomme, den forventede levetid øges, 10-22 færre sygedage årligt, og samfundet sparer ca. 47.000 kr. årligt.

FAKTA om undersøgelsens metode

Som grundlag for rapporten om golfens samfundsværdi har DAMVAD Analytics udspurgt 2.000 golfspillere om deres golfvaner, hvor meget tid de bruger, hvor mange penge de bruger og så videre.

Derudover bygger analysen på:

 Viden om danskernes idrætsvaner:

 • Idrættens Analyseinstitut (2016): “Danskernes motions-og sportsvaner 2016”

 Viden om omkostninger ved inaktivitet:

 • Eriksen L, Davidsen M, Jensen HAR, Ryd JT, Strøbæk L, White ED, Sørensen J, Juel K. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen: “Sygdomsbyrden i Danmark – Risikofaktorer”

 Viden om danskernes forbrug af sport:

 • Idrættens Analyseinstitut (2014): “Danskernes forbrug af penge på sport og motion”

Til at beregne den økonomiske betydning for den gennemsnitlige golfklub, og de afledte effekter tages udgangspunkt i DAMVAD Analytics detaljerede Input-Output model over dansk økonomi samt data fra Danmarks Statistik. Modellen tager også højde for afledede effekter i økonomien. Når golfklubberne køber en ydelse fra en anden branche skaber dette køb ikke udelukkende aktivitet i den pågældende branche, men også hos branchens underleverandører – der bliver skabt “ringe i vandet”.

 Kilde: Dansk Golf Union

Deltag i debatten
Del.