Solrød Tennisklub afholdt tirsdag den 20. marts sin årlige generalforsamling, hvor der var et pænt fremmøde af interesserede medlemmer.

Efter at formanden havde budt deltagerne velkommen, gik man over til valg af dirigent. Dette refererede tennisklubbens referent Hans Nielsen morsomt på denne måde: Formanden bød velkommen og foreslog Preben Svanekiær som mødets dirigent. Dette fremragende forslag faldt i god jord hos de fremmødte kræsne og videnshungrende medlemmer. Efter det stormende bifald havde lagt sig, kunne Preben, der nu var dirigent, konstatere, at indkaldelsen var rettidig indvarslet, og at dagsordenen var i henhold til vedtægterne, dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Formanden Per Holm kom ind på nogles de mange aktiviteter og arrangementer, der havde været i årets løb, herunder deltagelsen i DGI arrangementer med 60+ mix og herrehold.  I SLTU har klubben deltaget med et motionisthold, et U18 samt et U14 hold. Der er blevet gjort meget for at få medlemstilgang gennem afvikling af ”Åben indslusningsbane” og voksenintroduktion og flere andre arrangementer i løbet af året. Klubben har også deltaget i ”Tennissportens dag” samt ”Fritid i Solrød” I juniorafdelingen har træneren udført et flot arbejde, der har givet en god medlemstilgang. Bestyrelsen kunne dog godt ønske, at tilgangen bliver endnu bedre og formanden oplyste, at bestyrelsen forbereder at uddele en fin folder om tennisklubben i det nye område i Trylleskovsparken. I det hele taget kunne han glæde sig over et godt år for tennisklubben.

Klubbens eksterne administrator Jan Knoblauch glædede også sig over at kunne fremlægge et godt og positivt regnskab til godkendelse. Både formandens beretning, regnskabet og budgettet blev godkendt med akklamation.

Til bestyrelsen blev genvalgt Tommy Hjordt, Bo Brink-Pedersen og Hans Nielsen. Som suppleanter blev valgt Karina Stoumann og Lise Stuckmann.

Kilde: Solrød Tennisklub  

 

Deltag i debatten
Del.