Søndag d. 20. januar inviterer Danmarks Naturfredningsforening Solrød til fredningsevent med flag, sang og tale i Solrød Strandpark.

Dansk Folkeparti har rejst forslag om, at DN skal fratages retten til at rejse fredningssager. Forslaget skal behandles i Folketinget d. 24. jan., men støttes ikke af regeringen. Forslaget er et af flere politiske angreb på fredet natur, der har været i de seneste år. Måske vil dele af DF’s forslag indgå i senere forhandlinger om helt andre ting.

DN har på vegne af foreningens 128.000 medlemmer mulighed for at foreslå fredning af natur, så den kan bevares til glæde for de evt. truede arter, der lever der – og til glæde for voksne, børn – og børnebørn, der ellers ikke får mulighed for at opleve den truede natur.

Husk: Fredninger er for alle – for evigt!

Mød derfor op søndag d. 20. januar kl. 10-12 på P-pladsen ved Duevej.

Medbring evt. lidt varmt til at drikke.

Husk at skrive under på:www.fredningerifare.dk

Deltag i debatten
Del.