”Vi støtter op om en kunstgræsbane i Havdrup” var nærmest en hver politikers motto under valgkampen i efteråret 2017 og som forening med et stort ønske og ikke mindst lige så stort behov for en kunstgræsbane, var dette absolut musik i bestyrelsens ører fordi klubben lider under denne manglende kapacitet.

I foråret fremsendte Havdrup Fodbold et projektoplæg til medlemmer af Solrød Kommunes byråd. Et projektoplæg som der havde været arbejdet på i månedsvis og som i alt sin enkelthed beskrev alle facetter af projektet, som Havdrup Fodbold brændende ønsker sig.

Men hvorfor er det Havdrup Fodbold ønsker sig en kunstgræsbane når nu millioner er blevet brugt på et flot anlæg i Solrød?

Det gør vi bl.a. fordi vi som klub ønsker at kunne tilbyde de samme faciliteter og vilkår som både Solrød FC og andre naboklubber. At være ”lillebror” i Solrød Kommune pålægger både Havdrup Fodbold og andre foreninger, at vi skal arbejde hårdere for at holde på medlemmerne og derfor er de rette faciliteter også essentielle.

Men en kunstgræsbane i Havdrup får ikke kun stor betydning for Havdrup Fodbold, men for alle foreninger i Solrød, samt for Havdrup Skole som begge får glæde af en kunstgræsbane i Havdrup.

HGI som helhed har et kæmpe vækstpotentiale og pt. Er det kun haltider og banetider der i høj grad sætter begrænsningerne. Ja faktisk er foreningerne allerede nu i ”kamp” om hal-og banetider således, at de hver især kan få nok tid i forhold til efterspørgslen fra medlemmerne. Dette gælder selvfølgelig også Havdrup Fodbold.

Og så skulle man tro, at problemet var løst i sommersæsonen! Men når efteråret kommer, så står klubbens baner mere end ofte under vand og når sommeren rammer, så tørrer de ud og dermed lukkes der ned for brug af banerne med aflyste træninger som resultat.

I efteråret 2017 var banerne lukket i lange perioder pga. vand men da der stadigvæk stod sommersæson på programmet, blev kunstgræsbanen i Solrød FC fuldt benyttet til deres træning og dette gjorde at Havdrup Fodbold måtte aflyse et betragteligt antal træninger til stor frustration for vores medlemmer.

Her i sommer har banerne i Havdrup været lukket i et par uger på nuværende tidspunkt og fortsætter varmen så risikerer klubben, at skulle starte sæsonen efter sommerferien med at aflyse træninger og det vil uden tvivl give anledning til uro i rækkerne.

Så hvilken betydning ville en kunstgræsbane i Havdrup få for klubben, de andre foreninger i Solrød og ikke mindst Havdrup skole?

Hvis Havdrup Fodbold havde en kunstgræsbane ville vejret først og fremmest ikke have den store indflydelse på afvikling af træninger som den har nu. Dernæst vil Havdrup Fodbold kunne flytte mange flere træninger udendørs i vintersæsonen og dermed frigive haltid til glæde for de andre foreninger, som sukker efter mere.

Havdrup skole ville kunne tilbyde udendørssport i langt større grad end det er gældende i dag hvilket vil åbne muligheder for skolens elever.

Kunstgræsbanen i Solrød FC har ikke kapacitet til at dække behovet for trænings- og kamptider, når græsbanerne ikke kan benyttes i primærsæsonen, enten på grund af at der for meget eller for lidt vand. Med en kunstgræsbane i Havdrup vil både kapaciteten og fleksibiliteten i Solrød blive styrket.

Og for at vende tilbage til vækstpotentialet så kan HGI med anlæggelsen af en kunstgræsbane og de fordele der hermed følger kunne løfte foreningslivet i takt med mængden af tilflyttere. Vi ønsker at have de samme vilkår og faciliteter som naboklubberne så byens borgere kan dyrke sport i nærområdet i stedet for naboklubberne. Vi ønsker at rumme breddeidrætten og med anlæggelsen af en kunstgræsbane rækker mulighederne bredt.

Havdrup Fodbold er oppe imod hårde konkurrenter om kommunekassens penge for kommende års budget og da Havdrup desværre ikke er beriget med en fond som OJD Fonden der i store træk betalte for hele anlægget i Solrød Strand, så vil anlægget i Havdrup have betydning for kommunens budget. Men holder man dette op imod hvilken kæmpe forskel en kunstgræsbane vil gøre for breddeidrætten, så kan man rolig sige det ville være en fornuftig investering til glæde og gavn for rigtig mange forskellige sportsudøvere

For når alt kommer til alt, så er fodbold en udendørssport! Og skal fodbold dyrkes udendørs så skal faciliteterne også være dertil.

Havdrup Fodbold følger forventningsfuldt med i de kommende budgetforhandlinger og sætter vore lid til at vores lokalpolitikere stadigvæk støtter op om en kunstgræsbane i Havdrup ganske som de gjorde under valgkampen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Havdrup Fodbold

Deltag i debatten
Del.