Solrød Fjernvarme iværksætter en fotografering af hele forsyningsnettet i Havdrup og Solrød Strand.

Vi regner med, at ledningsnettet er i fin stand, men ønsker igen i år et overordnet billede af det totale forsyningsnet inklusive stikledninger.

Undersøgelsen sker ved hjælp af en drone, der laver en termografisk undersøgelse af forsyningsnettet.

Fordelen er, at de varmefølsomme kameraer, der bruges, kan vise utætheder på rør og samlinger, der ligger nede i jorden.

Dronen vil flyve i ca. 40 meters højde, og overflyvningen vil ske på et tidspunkt i april måned, idet vejrforholdene vil være afgørende for, hvilket tidspunkt der vælges, og da der hurtigt skal kunne tages en beslutning herom vil der ikke kunne meddeles et eksakt tidspunkt.

Det vil sket i tidsrummet fra klokken 00.01, midnat til klokken 06.00, morgen, men nattesøvnen skulle ikke kunne blive generet, da det ikke støjer særlig meget, og skulle nattesøvnen alligevel blive generet, varer overflyvningen kun meget kort tid.

Vil du vide mere, er der mange flere oplysninger på dronesystems.dk (hjemmesiden for firmaet der forestår arbejdet).

Yderligere oplysninger fås også ved henvendelse til Solrød Fjernvarme, tlf.: 56 14 28 14.

Kilde: Solrød Fjernvarme

 

 

Deltag i debatten
Del.