Jobcenter Køge og Kursuscentret KHS har indledt et samarbejde om at uddanne borgere, der har haft tilknytning til det danske arbejdsmarked og nu står uden job. Flere har allerede fået job – allerede halvvejs i forløbet. 

“Jobmap er et forløb (AMU-niveau), vi har sammensat for Jobcenter Køge. Jobcentret ønskede at sætte fokus på den gruppe borgere, der har haft tilknytning til det danske arbejdsmarked, men som nu står uden job. De har typisk haft jobs indenfor rengøring, lager/logistik og køkken branchen, hvor de ikke har haft meget kontakt med danske ansatte og dermed ikke har haft lejlighed til at lære dansk,” fortæller Peter Ørum Scherg, som er arkitekten og hovedunderviser på forløbet.

“På Jobmaps første runde er vi nu nået halvvejs af de 40 dage, forløbet varer, og allerede nu er 3 kommet i arbejde og 1 har fået en praktikaftale indenfor sit oprindelige fag fra hjemlandet. Dette ud af 16 lærevillige kursister med 7 forskellige nationaliteter der alle er godt på vej til at blive opkvalificeret og få styrket deres viden om arbejdsmarked og deres sproglige kompetencer. Med Jobmap håber de på stærkere integration i samfundet og derved nærmere et godt job,  hvor de kan bidrage med deres kompetencer til samfundet. På kurset lærer vi dem om det danske samfund, og vi klæder dem på med viden, så de bedre vil kunne navigere i det danske samfund som borger og arbejdstager i Danmark. Undervisningen foregår på dansk, understøttet af engelsk, dynamisk kropssprog og diverse oversættelses-apps. Desuden anspores de til at hjælpe hinanden, hvilket deltagerne grundlæggende og kulturelt er rigtig gode til.

Jeg hørte en kursist sige, at personen allerede nu havde lært mere dansk på dette forløb, end på de år personen havde været i Danmark. Det giver jo stof til eftertanke. Der er stor forskel på hvor længe de har været i Danmark og hvor meget de kan sprogmæssigt. På forløbet lærer de bl.a. om deres muligheder og forpligtelser, både som borger og arbejdstager, hvor arbejdspladskultur også indgår som en vigtig del af læringen. De lærer ligeledes om a-kasser, efteruddannelsesmuligheder, organisering og de digitale selvbetjenings-systemer, der skal kunne betjenes for at kunne begå sig i et digitalt samfund,” siger Peter Ørum Scherg.

Efter forløbet er ”prikken over i’et” at kursisterne skal i praktik på arbejdspladser, hvor dansk er hverdagssproget, såfremt de ikke er kommet i arbejde inden. Så vi håber på, at erhvervslivet vil hjælpe borgerne i form af fx tilbud om praktikforløb. Det vil styrke deres danskkundskaber yderligere. Jeg kan kun sige, at der sidder nogle dygtige borgere med mange stærke kompetencer og kvaliteter til glæde for enhver virksomhed,” siger Peter Ørum Scherg.

Lysten til at lære

Iwona kommer fra Polen og har to uddannelser bag sig – som kok og møbeldesigner. I Polen arbejdede hun for et stort internationalt brand. Hun har været i Danmark i en række år, hvor hun har arbejdet som kok på et mindre kursus- og konferencested i Nordsjælland.

“Jeg vil så gerne lære mere dansk. På Jobmap lærer jeg om danske forhold. Jeg er rigtig glad for dette.  Jeg lærer at søge informationer, jeg lærer om regler og om at bruge sundhed.dk, e-boks og meget mere. Vores underviser er dygtig, og god til at lære fra sig. Jeg vil også gerne have målrettet danskundervisning og blive bedre til dansk,” siger Iwona.

Mohammad kommer fra Tyrkiet og har ligeledes været i Danmark i en række år. Han begyndte med at være selvstændig som bilsælger. Men uden dansk var det svært at give god kundeservice. Derfor har han de seneste år arbejdet som rengøringsassistent. “Der skal ske noget nu. Jeg går på Jobmap for at lære mere om det danske samfund og det danske system. Mit mål er at blive selvstændig med en butik. Men sprog er det vigtigste. For at yde god kundeservice må jeg være god til dansk,” siger Mohammed.

Ramdane Noufel, som arbejder som Jobkonsulent i Jobcenter Køge, havde efterlyst et tilbud som Jobmap:
“Mine kollegaer og jeg erfarede, at vi havde en ny gruppe af borgere, som vi ikke havde et optimalt tilbud til. De har været i Danmark i kortere eller længere tid i ufaglærte jobs, men uden at lære dansk eller få et tilstrækkeligt kendskab til danske forhold og navnligt manglende kendskab til det danske system i tilknytning til beskæftigelse og som ledig. Med Jobmap på Kursuscentret KHS forsøger vi at løfte udfordringen og give borgerne et nyt udgangspunkt at komme videre fra,” siger Ramdane Noufel.
”Vi er meget glade for, at vi kan samarbejde med Jobcentret om at udvikle et praksisrettet forløb til gavn for deltagerne, så de hurtigt kommer i job igen slutter Charlotte Due, kursuschef på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole.

Kilde: Køge Handelsskole

Deltag i debatten
Del.