Onsdag, den 15. november 2017,  klokken 19.00 –  gratis entré

De seks Landsbylaug , Jersie, Solrød, Nauerbjerg, Kirke Skensved, Gammel Havdrup og Karlstrup inviterer til fælles vælgermøde med fokus på

LANDSBYERNE i Solrød Kommune.

Samtlige opstillede politiske partier i Solrød Kommune er inviteret til at deltage i panelet og har givet tilsagn om deltagelse i dette arrangement, hvor visioner for landsbyerne vil være et af de vigtigste punkter på agendaen:

 • Kl. 19.00    Velkomst  og præsentation af panelet – Dirigent HC Enevold
 • Kl. 19.10    Oplæg fra hvert af de opstillede politiske partier , 3 min oplæg fra hvert parti 11 partier                           stiller op til KV 2017.
 • Kl. 19.50   Pause   10 min max
 • Kl. 20.00   Oplæg og diskussion af emner udarbejdet af landsbylaugene
 • Kl. 21.15   Spørgsmål fra salen
 • Kl  22.00   Afsluttende runde med de politiske partier max 2 min/parti  
 • Kl. 22.30    Dirigenten lukker mødet

Panelet KAN være sammensat af følgende kandidater:

Niels Hörup, Venstre
Hans Odder, Konservative
Claus Redder Madsen, Socialdemokratiet
Henrik T Svane, Socialistisk Folkeparti
Jens Fiskbæk, Dansk Folkeparti
Henning Christiansen, Havdrup Listen.
Emil Blücher, Liberal alliance
Jan Færch, Grundejerne
Bo Nygaard Larsen, Radikale Venstre
Ulrik Lassen, Nye Borgerlige
Camilla Julia Olsen,  Alternativet

Landsbylaugene i Jersie, Kirke Skensved, Solrød og Karlstrup, Gl. Havdrup og Naurbjerg vil hermed invitere alle interesserede til dette vælgermøde,

Mere detaljeret liste over spørgsmål – se bagsiden af denne invitation

Der kan købes kaffe & drikkevarer i Forsamlingshuset under aftenens program

Emner til vælgermøde 15. November 2017

Solrød:

 1. Udstykning til både erhverv og boligformål i baglandet.
 2. Lokalplaner for landsbyerne er præget af snæversyn og er ikke justeret til gældende lovgivning
 3. Revision af lokalplaner
 4. Ramme bestemmelser versus lokalplaner, fælles for alle landsbyer

 Gammel Havdrup:

Med viden om øget trafik og dermed øget støj, vil vi gerne vide, hvad skal der til af støjdæmpning, så landsbyerne ikke bliver affolket, men stadig være et attraktivt sted at flytte til.

Jersie:

Vi fik en 2 minus 1 vej, den er stadig på prøve, håber på reduceret hastighed og støj,

vil også gerne have en cykelsti.

Hvordan vil man afvikle trafikken fra det eventuelle erhvervsområde mellem Motorvej og  jernbanen

Mangler byport og bump på Åsvej.

Kirke Skensved:

Status på fjernvarme fra CP Kelco

Løsning på rensning og vedligehold af gadekæret

Nauerbjerg:

Hvordan stiller I jer til politisk prioritering = finansiering af en cykelsti mellem Kr.  Skensved og Naurbjerg.

Stykket er  farligt for cyklister og fodgængere.

Strækningen minder trafikmæssigt om vejen mellem Gammel Havdrup og Havdrup, som fik cykelsti for 8 – 10 år siden

Der kommer  stigende trafik på vejen ned mod ny station i Ølsemagle og transportcenter i Køge Nord.

En cykelsti vil ikke kun være til nytte for Kr. Skensved Sogn,  men også for motionister, idet det vil være færdiggørelse af motionscirklen i Solrød kommune

Karlstrup Landsby:

Manglende mobil dækning i Karlstrup, Gl. Havdrup og Jersie er et emne, der også blev berørt ved forrige KV., nye tiltag?

Hvad er holdningen til udvidelsen af Tune Lufthavn?

Hvad gør I ved den manglende mængde af ældreboliger.

Kilde: Niels K Nielsen

Deltag i debatten
Del.