Det var et dynamisk bestyrelsesmøde i Liberal Alliance Solrød. På mødet fik Henrik Boye tegnet visionen for lokalforenings arbejde, visionen tog sit udgangspunkt i “mere Solrød, mindre bureaukrati” ; hvor deltagerne fik lejlighed til at spørge ind til hidtidige realisering af visionen.

På mødet blev kandidater til lokalforeningens bestyrelse drøftet med henblik på, at få en effektiv generalforsamling den 21. marts 2017 og i bestyrelsen var der bred opbakning til den nuværende konstituering såvel, som forslagene til bestyrelsens roller og sammensætning efter generalforsamlingen.

Jeg havde, som en af deltagerne, fornøjelsen af de engagerede medlemmer af bestyrelsen og fornøjelsen af at være vidne til en forening med ægte handlekraft og kampgejst. Kommunalvalget i november vil blive både spændende og en mulighed for at arbejde i retning af mere Solrød og for mindre bureaukrati.

Med venlig hilsen
Peter Flemming Teunissen Sjølin
Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Deltag i debatten
Del.