Med udviklingen af digitalt skolemateriale vil Solrød Biogas lære børn og unge om bæredygtig energiforsyning og forhåbentlig inspirere til et grønt mindset flere generationer ud i tiden

Biogasanlægget Solrød Biogas er opført med laboratorium og store lyse lokaler, der sammen med velkørende trådløst internet og parkeringsfaciliteter giver rig mulighed for rundvisninger, oplysning og undervisning. Formidling omkring alternativ energiforsyning har nemlig haft høj prioritet allerede fra planlægningen af anlægget, der blev opført i 2015.

Da Solrød Biogas blev opført i 2015, var formidlingen af anlægget tænkt ind allerede i planlægningsfasen. Derfor rummer biogasanlægget både laboratorium og store lyse lokaler, der sammen med velkørende trådløst internet og parkeringsfaciliteter giver rig mulighed for rundvisninger, oplysning og undervisning omkring Solrød Biogas’ arbejde med alternativ energiforsyning.

Nu har Solrød Biogas udvikler et digitalt undervisningskoncept målrettet folkeskolens ældste klasser.
– Man taler i dag meget om, hvordan man mindsker klimabelastningen i fremtiden. Det kræver en grøn omstilling, der heldigvis er i gang i store dele af verden. For at sikre, at klimabevidstheden rækker endnu længere ud i fremtiden end vores egen generation, skal vi undervise de unge, der er fremtidens borgere, fortæller borgmester Niels Hörup, der er bestyrelsesformand for Solrød Biogas.

Ud over teoretisk viden om de biologiske processer ved biogasproduktion indeholder materialet flere praktiske forsøg, hvor eleverne blandt andet skal fremstille deres egen biogas.

Supplement til pensum

Ud over teoretisk viden om de biologiske processer ved biogasproduktion indeholder materialet flere praktiske forsøg, hvor eleverne blandt andet skal fremstille deres egen biogas. Da skolematerialet blev lanceret midt i skoleåret, er det ikke blevet brugt så meget endnu. Men flere naturfagslærere viser stor interesse for at inkorporere det som supplement til næste skoleårs pensum:
– Det er et materiale, vi kommer til at bruge rigtig meget de kommende år. For det er både visuelt flot sat op og meget nemt at gå til, og så er det en kæmpe fordel, at det kombinerer teori og praksis, hvilket er vigtigt, når man skal ramme og fastholde elever i denne aldersgruppe, siger Jes Larsen, der som naturfagslærer og naturfagsansvarlig på Munkekærskolen i Solrød Kommune har haft flere klasser med på rundvisning hos Solrød Biogas.

Bæredygtig energi er på pensumlisten til sommerens afgangsprøver i landets niendeklasser, og i hele udskolingen er der i naturfagene et stort fokus på bæredygtighed. Derfor har der de seneste uger været ekstra mange unge på besøg hos Solrød Biogas for at høre om anlæggets arbejde. Her er det en ottendeklasse fra Munkekærskolen i Solrød Kommune.

Børn inspirerede til skolemateriale

Baggrunden for skolematerialet er blandt andet Solrød Kommunes årlige naturfagskonkurrence for kommunens sjetteklasser. Her har borgmester Niels Hörup i 10 år været fast dommer og observeret, hvor begejstrede og dygtige eleverne var:
– Jeg tænkte ”hvordan kan vi inddrage disse dygtige børn og unge i Solrød Biogas?” og så var idéen til skolematerialet født. Det har været vigtigt for os, at materialet er konkret og relevant for de unge. Blandt andet derfor er skolematerialet digitalt. Børn og unge er i dag meget digitale, og samtidig giver formatet flere muligheder for interaktion, siger Niels Hörup og fortæller videre, at han som en bonus til den øgede klimabevidsthed håber, at skolematerialet i kombination med rundvisningerne på biogasanlægget kan være med til at gøre endnu flere unge interesserede i de naturvidenskabelige fag.

Eksamen i grøn energi

Bæredygtig energi er på pensumlisten til sommerens afgangsprøver i landets niendeklasser, og i hele udskolingen er der i naturfagene et stort fokus på bæredygtighed. Derfor har der de seneste uger været ekstra mange unge på besøg hos Solrød Biogas for at høre om anlæggets arbejde. Blandt andet Anna og Sille, der går i 9.C og inden længe skal til eksamen i det selvvalgte emne Grøn Energi.
– Vi synes, det er rigtig vigtigt med undervisning om alternative og grønne energiformer. Det er meget relevant i forholdet til miljøet her i Danmark – og i hele verden – for vi skal passe på jorden for at bevare den for fremtiden, lyder det enstemmigt fra de to niendeklasseelever, der som en del af eksamen vil fremstille en model af en vindmølle, et solcelleanlæg og et biogasanlæg i mindre skala og sammenligne de tre typer af miljøvenlige energiforsyninger.

Anna og Sille går i 9.C på Munkekærskolen. Inden længe skal de til eksamen i Grøn Energi. Et emne, de to elever selv har valgt, da de mener, det er vigtigt med fokus på miljøet

Solrød Biogas’ digitale skolemateriale

Solrød Biogas og Solrød Kommune har udviklet et digitalt undervisningskoncept til folkeskolens ældste klasser – de såkaldte udskolingsklasser, der tæller 7. til 9. klassetrin. Ud over teoretisk viden om de biologiske processer, der finder sted ved en biogasproduktion, indeholder materialet konkret lærervejledning, ordbog samt oplæg til en række praktiske forsøg, hvor eleverne blandt andet skal fremstille deres egen biogas.
www.solrodbiogas.dk/undervisningsmateriale/

Fakta om Solrød Biogas A/S:

• Solrød Biogas har bidraget til at nå mere end halvdelen af det ambitiøse klimamål, Solrød Kommune har sat for 2025, hvilket blandt andet handler om en reduktion af kommunens drivhusgasser på hele 55 pct.
• Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi. Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
• Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. mio. m3 metan årligt.
• Ud over Solrød Kommune har Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og EU støttet opførelsen af anlægget, der har kostet omkring 100 millioner kroner. Anlægget forventes at være betalt tilbage på under 10 år.
• Bigadan A/S har opført anlægget i totalentreprise og vil drive anlægget i de første fem år.

Kilde: L!NDSKOV Communication

Deltag i debatten
Del.