Dansk Folkeparti Solrød lokalafdeling afholdt et succesfuldt debatmøde, hvor der blev serveret stegt flæsk m. persillesovs efterfulgt af kaffe m. kage.

Hensigten med dette debatmøde, var en præsentation af Dansk Folkepartis Greve Solrød valgkreds folketingskandidat Brian Mørch.

Brian Mørch

DF-medlemmer og pensionister deltog i mødet og middagen uden beregning, og alle var inviteret via. offentlig annoncering i de lokale medier.

Under mødet, der blev overværet af ca. 50 gæster, redegjorde Brian Mørch for hans politiske holdninger, hans intentioner for hans fortsatte politiske arbejde, såvel lokalt som nationalt.
Under kaffen, var der rig lejlighed til at stille spørgsmål til Brian, og her blev hans holdninger til bl.a. ældreplejen, skole-, socialpolitik m.m. grundigt debatteret.
Brians personlige holdninger til udlændingepolitikken, blev naturligvis også vendt, og Brian slog fast, at han som hovedregel intet havde at indvende mod udlændinge, der kom til Danmark med reelle hensigter og som agtede at integrer sig i det danske samfund. Han lagde ikke skjul på, at han derimod ikke ønskede at Danmark skulle brødføde fremmede, der havde en agenda, der som slutmål havde at omdanne Danmark til et muslimsk samfund med Sariah lovgivning. Han ønskede ej heller at finansiere udlændinge, der havde kriminelle hensigter eller udelukkende var i landet for at nyde vores sociale velfærd uden at yde deres til samfundet. Det blev også slået helt fast, at Brian under ingen omstændigheder, kunne støtte en forfordeling af fremmede på bekostning af danske borgere.

EU-politikken blev også vedholdende drøftet, og også her var Brian ganske klar, hans holdninger til dette spørgsmål, var ganske enkelt at fastholde, en form for samhandelsaftale, men at begrænse EU’s indflydelse og magt over de enkelte medlemslandenes interne forhold, kultur og regler.
Han ønskede selvsagt også at fastholde grænsekontrollen, og ønskede at denne kunne udføres uden at det, som vi i de seneste år desværre har oplevet, begrænsede borgernes ret til en lokal effektiv politidækning. Politiet skulle derfor styrkes, og politiets tilstedeværelse skulle effektiviseres lokalt.

Efter 3 timers spisning og debat sluttede mødet, et møde, der havde givet deltagerne en god opfattelse af Brian Mørchs holdninger og intentioner.

Kilde: Jens Fiskbæk

Deltag i debatten
Del.