Visning

SOLRØD KOMMUNE
0

Nu bliver Tåstrupvej endnu mere trafiksikker

Rundkørslen på Tåstrupvej/Vestre Grænsevej er så småt ved at nå en afslutning. Der mangler fortsat beplantning i midterøen og et afsluttende slidlag. Inden afslutning af asfalten omkring rundkørslen, bliver første del af en smal brostensbelægning(midtervulst) anlagt i midten mellem de to kørebaner. Midtervulsten giver en visuel og fysisk opstramning af vejprofilet for bilisterne, da vejbanerne
1 2 3 21