Byrådet har netop sat gang i den borgertilfredshedsundersøgelse, der for første gang giver alle borgere i Solrød Kommune mulighed for at udtrykke deres mening.

Er de grønne områder pæne og velholdte? Hvor ofte bruger du svømmehallen? Og hvis det stod til dig, ville du så betale mere i skat eller sænke serviceniveauet, hvis det blev nødvendigt?

Spørgsmålene er mange og stammer fra den borgertilfredshedsundersøgelse, byrådet netop har besluttet at sætte gang i. Samlet set skal den være med til at give byrådet et billede af, hvor glade borgerne er for Solrød Kommune – men også hvor der er plads til forbedring.

Byrådet håber naturligvis, at mange borgere vil tage sig tiden til at besvare undersøgelsen, og det er der en særlig grund til, fortæller borgmester Niels Hörup:

“Borgernes holdninger er et vigtigt input, når vi i byrådet skal træffe beslutninger. Politik handler i bund og grund om at prioritere, og den her undersøgelse er med til at nuancere det grundlag, vi skal træffe beslutningerne på,” siger Niels Hörup.

Alle borgere får en stemme

Det er ikke nogen ny ting, at byrådet benytter sig af borgertilfredshedsundersøgelser i deres arbejde. Siden 2002 er der med års mellemrum blevet sat gang i lignende undersøgelser, men alligevel adskiller denne undersøgelse fra de tidligere.

Den væsentligste ændring er, at den digitale udvikling gør det muligt at spørge alle kommunens borgere over 18 år frem for blot et repræsentativt udsnit som tidligere.

Derudover er indholdet blevet justeret en smule. Det er særligt spørgsmål om digital selvbetjening, der har været behov for at opdatere, og der er samtidig tilføjet en række spørgsmål om de sociale medier. Det skyldes, at Solrød Kommune i stigende grad bruger særligt Facebook til at komme i kontakt med borgerne – og omvendt. Derudover vil der også være spørgsmål, om bl.a. åbenhed om byrådets arbejde samt mulighed for kulturelle aktiviteter.

Undersøgelsen bliver foretaget af konsulentfirmaet Rambøll Management Consulting, og den enkelte borger er garanteret 100% anonymitet. Undersøgelsen forventes at blive udsendt den 14. marts 2018 på e-Boks.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.