Det nuværende serviceniveau i Solrød Kommune fastholdes  i budgetforslaget for 2019-2022, hvor der også er afsat penge til både bedre faciliteter og et kvalitetsløft på børneområdet.

Mandag aften førstebehandlede byrådet i Solrød Kommune budgetforslaget for 2019-2022. Helt nye oplysninger om kommunernes skatteindtægter gør dog, at budgettet skal tilpasses de kommende år.

Det skyldes, at der fredag kom nye oplysninger fra SKAT, som viser, at borgernes indkomster i 2017 er steget mindre fra 2016 end forventet. Det betyder, at Solrød Kommune får færre skatteindtægter, og at budgetforslaget for 2019-2022 skal tilpasses til de nye beregninger af skatteindtægterne.

Den kommende tid venter nu en proces med høring og forhandlinger mellem byrådsmedlemmerne, og den 8. oktober andenbehandles og vedtages Budget 2019-2022 endeligt.

“På trods af KL’s helt nye udmelding om, at vi får færre skatteindtægter end forventet, er der stadig grund til optimisme. Vi har i byrådet ført en ansvarlig økonomisk linje, og budgetforslaget for 2019-2022 afspejler, at vi er en kommune med et økonomisk råderum, som både gør os i stand til at bibeholde vores nuværende serviceniveau samt have fokus på vækst og udvikling frem for besparelser. Men vi skal fortsat huske på, at på hænderne skal holdes fast på rattet, så udgifterne ikke løber løbsk,” siger borgmester Niels Hörup.

Byrådet skal frem mod den endelige vedtagelse af budgettet tage stilling til en række konkrete forslag for Solrød Kommunes fremtid. I budgetforslaget er der lagt op til, at det nuværende serviceniveau bibeholdes, så der kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre. En forudsætning for det er dog, at den nuværende skatteprocent og grundskyldspromille fastholdes. Der er samtidig sat flere penge af til børnepasning og ældrepleje samt et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet, der bl.a. skal sikre en højere andel af uddannede pædagoger.

Også på anlægssiden skal byrådet tage stilling til konkrete initiativer som fx en omfattende renovering af Havdrup Skole og et kvalitetsløft af skolernes inventar. Samtidig er der lagt op til at bruge ca. 34 mio. kr. på at udvide flere af kommunens daginstitutioner, og budgetforslaget rummer også et forslag om flere idrætsfaciliteter ved Solrød Idrætscenter.

“Vi er som politikere valgt på forskelligt grundlag og har naturligvis også forskelligt syn på nogle sager, men jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi kan blive enige om en budgetaftale. Vi har i Solrød tradition for i fællesskab at finde frem til gode løsninger og et budget, som udgør nogle gode rammer for vores borgere, virksomheder, foreninger og kommunens ansatte,” siger Niels Hörup.

Budgettet er i høring frem til onsdag den 19. september kl. 9. Den endelige vedtagelse af budgettet finder sted på byrådsmødet mandag den 8. oktober.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.