15 ud af 19 byrådsmedlemmer har vedtaget et vækst- og udviklingsorienteret budget med fokus på hele kommunens fremtid. Budgettet er fritaget for besparelser og lægger bl.a. op til udbygning af ældre-, skole- og dagtilbudsområdet samt udvikling af stranden og en styrkelse af biblioteket hen imod et kombineret kulturhus og bibliotek.

Et flertal i Solrød Byråd bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Havdruplisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har vedtaget budgettet for 2018-2021 for Solrød Kommune. Grundejerne og Liberal Alliance stod uden for budgetaftalen.

“Jeg er glad for, at det er lykkedes et bredt flertal i byrådet at vedtage budgettet for 2018, som indeholder de rigtige prioriteringer og rummer vækst, udvikling og fremgang for Solrød Kommune som helhed. Budgetaftalen tager udgangspunkt i den økonomiske politik, som et enigt byråd vedtog i 2016 med fokus på en robust og bæredygtig økonomi, en konkurrencedygtig skat og en gæld under landsgennemsnittet. Vi tager ansvaret på os og tænker således med denne budgetaftale langsigtet ved bl.a. at investere salgsindtægterne fra grundsalget i Solrøds fremtid – penge som lige nu ligger i kommunekassen,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

Med budgetaftalen fastholdes det nuværende serviceniveau trods øgede udgifter til ældrepleje og dagpasning. Det er muligt, fordi der er færre udgifter til overførselsudgifter, da flere af Solrøds borgere er kommet i arbejde, og samtidig har kommunen modtaget færre flygtninge end forventet.

I budgetaftalen indgår der bl.a. en ny hal ved Solrød Idrætscenter, og der afsættes et millionbeløb til kvalitetsløft af legepladser, grønne områder og fællesarealer i kommunen. September bliver udnævnt til såkaldt idrætsmåned i Solrød Kommune for at øge fokus på idræt, bevægelse og motion, og så skal der igangsættes en analyse af mulighederne for at styrke dagtilbudsområdet.

Herudover er den positive erhvervsudvikling i Solrød Kommune og efterspørgslen på arbejdskraft tænkt ind i budgetaftalen ved, at erhvervslivet skal “ind i grundskolen”, og der skal dannes flere netværk, som understøtter det lokale erhvervsliv.

Samtidig udbygges kommunens faciliteter til at kunne rumme befolkningsændringerne ved, at Plejecenter Christians Have udbygges, daginstitutionen Bølgen udvides, og daginstitutionen Lindebo i Havdrup flytter til en ny og moderne integreret daginstitution i Havdrup Vest. Udearealer ved Munkekærskolen færdiggøres, og Havdrup Skole får nye og forbedrede faglokaler.

 

Herudover skal projektet “Vi hjerter Havdrup” realiseres, og der skal i den forbindelse gennemføres en vurdering af trafiksituationen og en sikker skolevej fra Havdrup Vest. Også Solrød Center skal igennem en større modernisering, og i den forbindelse bliver borgerne inddraget i udviklingen af centret, som også skal inkludere en vurdering af de fremtidige anvendelsesmuligheder ved trafikpladsen og bibliotekets funktion i centret.

Også stranden, som er et af Solrød Kommunes vigtige aktiver, skal under luppen. En temaanalyse skal bl.a. finde frem til, hvad der skal til for at skabe “Strandens Hus”, som bl.a. dækker over bedre muligheder for selvorganiseret idræt og forbedring af de grønne områder ved stranden.

For at imødekomme den fortsatte efterspørgsel på boliger er det besluttet, at området omkring Cordozaparken skal omdannes til et innovativt boligområde – et fyrtårn, som rejser sig som en byport mod området i retning af den kommende Køge Nord Station. Den nye bydel skal indeholde innovative klimaløsninger fx solceller, jordvarme og pladser til el-biler.

LA og Grundejerne stod uden for budgetaftalen

Liberal Alliance og Grundejerne stod uden for aftalen om Budget 2018-2021, da partierne på forhånd havde fremsendt hver deres ændringsforslag med en række ændringer til behandlingen af budgettet.

“Økonomien i Solrød er særdeles sund. Derfor så vi bl.a. gerne i Liberal Alliance og Grundejerne, at grundskylden blev sænket til samme niveau som i 2010. Hvis man er parat til at hæve skatten, når det er nødvendigt, må man også være parat til at sætte den ned, når det er muligt,” udtaler Emil Blücher (LA) og Jan Færch (G).

Budgettet for 2018-2021 kan læses i den fulde ordlyd her: http://www.solrod.dk/politik/budget

Solrød Kommune underskriver ambitiøs europæisk borgmesterpagt om klima- og energiforbedringer

Tilbage i 2009 var Solrød Kommune en af de første underskrivere af den såkaldte borgmesterpagt, der forpligter underskriverne til at reducere CO-udledningen. Nu skriver Solrød under på den nye borgmesterpagt og forpligter sig til yderligere klima- og energiforbedringer.

 Solrød Kommune tager nu endnu et stort skridt hen imod en mere bæredygtig fremtid og skriver under på den såkaldte Borgmesterpagt for klima og energi. Pagten er en europæisk sammenslutning af lokale myndigheder, der frivilligt har forpligtet sig til øget energieffektivitet og brug af vedvarende energi i deres områder.

Solrød Kommune forpligter sig dermed til at reducere de samlede CO2-udledninger i kommunen med mindst 40 procent inden 2030 samt at øge modstandsdygtigheden og tilpasningen til konsekvenserne af klimaforandringerne. Allerede tilbage i 2009 var Solrød Kommune blandt de første til alt skrive under på den daværende borgmesterpagt, hvor kommunen forpligtede sig til at reducere den samlede COudledning med minimum 20 procent i 2020 – et mål, der blev opnået allerede i 2016 med etableringen af Solrød Biogas.

“Klimaudfordringerne er globale såvel som lokale, og naturligvis skal vi gøre vores her i Solrød Kommune for at nedbringe CO-udledningen og dermed fremtidssikre vores lokale samfund samtidig med, at vi bidrager positivt i det store klimaregnskab,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og fortsætter:

“Derfor er vi i byrådet også godt tilfredse med, at vi lykkes med mange grønne projekter rundt omkring i kommunen, hvor en af vores helt store stoltheder er Solrød Biogas, og naturligvis ønsker vi endnu engang at forpligte os til klima- og energiforbedringer via den europæiske borgmesterpagt.”

Allerede nu har Solrød Kommune en strategi for, hvordan det ambitiøse mål om at reducere udledningen af CO2 med 40 procent inden 2030 skal realiseres. Her spiller Solrød Biogas en stor rolle, og der er planer om at undersøge, om anlægget kan udbygges yderligere. Samtidig er der bl.a. sat gang i et projekt om konvertering til fjernvarme i de områder af kommunen, hvor det er muligt, og så vil kommunen undersøge, om overskudsvarme fra et lokalt sandtørringsanlæg kan optages i det eksisterende fjernvarmenet i Solrød Kommune.

Fakta
Borgmesterpagten for klima blev lanceret af EU i 2008. Borgmesterpagten handler om at bekæmpe klimaforandringer gennem en fælles europæisk indsats. I 2015 blev initiativet lagt sammen med et andet EU-initiativ ‘Mayors Adabt’, der handler om tilpasning til klimaforandringerne. Sammenlagt blev de til ‘Borgmesterpagten for klima og energi’. Underskrivere af pagten kan vælge fortsat at være en del af den gamle aftale eller at underskrive den nye pagt og forpligte sig til de nye målsætninger.

Solrød Kommune støtter idrætslivet med mere end 100.000 kr.

Tre lokale idrætsforeninger med i alt fem projekter får en økonomisk håndsrækning fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Et strandfortov, renovering af parkouranlægget ved Solrød Gl. skole, et materialested til et kommende fodbold børneakademi, spillerbokse på græsbanemiljøet ved Solrød Idrætscenter og videotårne ved kunstbanerne – det er alle projekter, som Solrød Kommune via Idrætsanlægsfonden har valgt at tildele økonomisk støtte.

I alt løber støtten op i 114.000 kr.

“Frivillighed og et stærkt foreningsliv er en af grundpillerne her i Solrød Kommune, og vores borgere kommer hele tiden på nye idéer og nye måder til at forbedre forholdene til glæde for os alle sammen. Vores frivillige og foreningers gejst er en evig kilde til inspiration, og det er dejligt, at vi som byråd via kommunens idrætsanlægsfond kan give lidt igen til den beundringsværdige indsats, vores borgere lægger for dagen,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Et af projekterne, der modtager støtte, er udtænkt af Solrød FC, som gerne vil oprette et børneakademi for fodboldinteresserede børn i alderen 8-10 år. Til det projekt skal klubben bruge et sted, hvor der kan opbevares materialer, og det har Solrød Kommune valgt at støtte med 20.000 kr.

“Børneakademiet er et fantastisk eksempel på, hvordan vores foreninger har mod på at kaste sig over udviklingsprojekter, der både rammer nuværende medlemmer, og som også kan fange nye potentielle medlemmers interesse, og vi er glade for at kunne støtte op om projektet,” siger Ivar Haugaard-Hansen.

Ud over Solrød FC, som i alt har søgt om støtte til tre projekter, får Solrød Strand Kajakklub og Solrød Gymnastik forening også støtte til to projekter. Solrød Strand Kajakklub ønsker at etablere et strandfortov af plast fra Svellevejens slutning på Østre Strandvej ned til vandkanten, og til det formål får klubben 14.620 kr. Solrød Gymnastikforening har gjort opmærksom på, at det udendørs parkouranlæg ved Solrød Gl. Skole trænger til en renovering. Det projekt støttes med 4.800 kr.

Da der modtages delvis momsrefusion af tilskud udbetalt fra Idrætsanlægsfonden, vil tilskuddet på 114.420 kr. medføre et forbrug af Idrætsanlægsfondens samlede rådighedsbeløb på 95.000 kr. Ansøgning af fondsmidlerne er principielt åbne for alle borgere i såvel organiseret som i selvorganiseret idrætsregi.

Nu sættes der gang i daginstitutionsprojekt i Havdrup

I 2017 tages der hul på projektet med at etablere helt nye, moderne og indbydende lokaler til daginstitutionen Lindebo i Havdrup Vest.

 Havdrup er i rivende udvikling med både nye boligområder og planer, der skal revitalisere Havdrup Bymidte, og nu igangsættes processen omkring etableringen af nye lokaler til byens daginstitution Lindebo også. Byrådet i Solrød Kommune har således bevilliget 500.000 kr. til forundersøgelse af projektet.

Den eksisterende daginstitution Lindebo kommer til at flytte ind i nye lokaler på ca. 1.000 m2, der skal kunne rumme 24 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn.

“Det bliver en fornøjelse at kunne byde børn, voksne og medarbejdere velkommen i moderne og rummelige rammer, der matcher hele den udvikling, som Havdrup er inde i, og hvor der er både plads og gode muligheder for, at børnene kan udfolde sig. Visionen om en ny integrereret institution i Havdrup har været på tegnebrættet i et stykke tid, og jeg glæder mig til, at vi nu for alvor sætter gang i processen, som skal realisere visionerne,” siger Tonny Lauridsen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune.

Institutionen bliver placeret ved Kamillehaven ved krydset mellem Ulvemosevej, Kildevej og Havdrup Centervej på en 6000 m2 stor grund. I processen omkring tilblivelsen af den nye institution vil personalet i Lindebo blive inddraget i forhold til deres ønsker og behov til de nye rammer.

Kilde: Solrød Kommune

 

 

Deltag i debatten
Del.