Spørgsmålet dukkede selvsagt op, efter at have læst Brian Mørchs (DF) glimrende klumme (Godhed giver flygtninge fordele)

Brian skriver selv til sidst, at han er sur, men som jeg kender Brian, så er jeg helt sikker på, at ”skuffet” er et mere dækkende og mere korrekt udtryk for Brians sindstilstand, efter hans møde i Solrød kommunes Social-, Sundhed- og Fritidsudvalg som Brian er medlem af.

Det omtalte møde drejede sig om fordeling af de såkaldte § 18 midler, der omhandler de kommunale
bidrag til frivilligt arbejde i foreninger m.m. Disse midler kan lokale foreninger få del i, såfremt de indsender
en ansøgning til kommunen. Kommunens administration gennemgår derpå ansøgningerne, for derefter at
foreslå hvilke beløb de enkelte foreninger skal tilgodeses med. De fremsendte forslag fra kommunens
administration, gennemgås derpå af omhandlede udvalg, som Brian Mørch, som allerede sagt, er medlem
af, hvorefter udvalget enedes om at acceptere eller afvise administrationens forslag.

Dette gjorde udvalget, de tiltrådte udvalgets anbefaling. Man kunne dog i referatet læse, at det var med en enkelt tilføjelse, nemlig at Brian Mørch protesterede mod administrationens anbefaling og mod udvalgets tiltrædelse af forslaget.

Det viser sig nemlig ved gennemlæsning af udvalgets referat, at der er en rød tråd, som nok vil få mange til
at rette et enkelt spørgsmål til administrationen og udvalget, nemlig følgende spørgsmål – hvorfor?

Hvorfor er fordelingen sket således, at foreninger eller lignende, der virker for at fremme vores gæsters ve
og vel, som hovedregel, har fået stort set det, de har ansøgt om, eller har fået et mindre nedslag i de
tilgængelige midler?

Spørgsmålet vokser selvsagt, når man samtidig kan læse, at foreninger, som f.eks. Sorggrupperne i Solrød har fået det ansøgte beløb reduceret med 50 %, Landsforeningen for spiseforstyrrelser har fået deres reduceret med 87 %, Parkinsonforeningen har oplevet en reducering på 50 %, Seniornetværket en reducering på 67 %, Bedre psykiatri en reducering på 70 % – medens foreninger, der bl.a. har til formål at forbedre vores gæsters integration m.m. kun har oplevet en gennemsnitlig reducering på 15 %, enkelte ansøgninger er gået glat igennem og har ikke oplevet nogen form for reducering.

Ud af en pulje på 218.000 kr., har foreninger med støtte til vores gæster søgt om tilskud på 82.800 kr. og har opnået en støtte på i alt kr. 70.300 kr. Det giver en gennemsnitlig reducering på 15 %. Dette er ikke fair og slet ikke en rimelig fordeling af de tilgængelige midler, når man ser, at andre foreninger, der ikke har vores gæsters velfærd som hovedmål, men den almene velfærd, der dækker både fremmede og etniske
danskere, har oplevet en gennemsnitlig reducering på hele 57 %.

Som et eks. kan jeg tilføje, at jeg personligt mener, at en støtte til psykiatriområdet er mere nødvendigt, end diverse organisationers indsats for at bedre vores gæsters integration, og vi skal netop her, heller ikke glemme, at netop dette område, i højeste grad også vil komme vores gæster til gode. Nogle vil mene, at den givne anbefaling og den efterfølgende tiltrædelse af anbefalingerne, måske ikke er helt gennemtænkte.

Og lad mig nu slå fast, at dette IKKE drejer sig om, at vores gæster ikke skal hjælpes, og dermed skal
frivillige organisationer også hjælpes, sådan at de kan hjælpe vores gæster. Det drejer sig heller ikke om, at
disse organisationer ikke skal have økonomisk støtte, for det skal de have, i lighed med andre frivillige
organisationer.

Der skal blot ske en rimelig fordeling af midlerne, ligesom der bør ske en rimelig vurdering om vigtigheden af de enkeltes behov, og som jeg læser tallene, så er det ikke sket i dette tilfælde. Det må således også kunne accepteres, at der ikke er midler nok, til at betænke alle, men mon ikke en reducering af de ansøgte beløb, kunne være blevet reduceret mere retfærdigt, f.eks. kunne man have foretaget en ensartet reducering i %, indtil beløbene passede med det beløb man havde til rådighed.

Jeg tror nok, at jeg derfor kan sige, at Brian ikke er sur eller gal, men han er skuffet. Han er skuffet over at
danske borgeres behov, af danske myndigheder, tilsidesættes til fordel for vores gæsters behov.

Jeg for min del, er dog ovenud glad for at kunne fastslå, at vi i Solrød endelig har fået et byrådsmedlem,
der kæmper for gennemførelse af Dansk Folkepartis politik, og påpeger de fejl/urimeligheder, der dukker
op, i stedet for at vende det blinde øje til, og følge med strømmen.

Tak for det Brian.

Skrevet af: Jens Fiskbæk formand DF Lokalforening Solrød.

Deltag i debatten
Del.