Byrådet i Solrød Kommune har godkendt det forslag til en ny risikobaserede dimensionering af Østsjællands Beredskab, som Beredskabsstyrelsen har anbefalet.

Borgerne i Solrød Kommune kan fortsat føle sig trygge.

Så klart er budskabet fra borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup, efter et enigt byråd har godkendt et forslag til en ny risikobaserede dimensionering af beredskabet (RDB), der er en plan over, hvordan beredskabet som minimum skal være dimensioneret. Forslaget har på forhånd været vurderet af Beredskabsstyrelsen, som fungerer som tilsynsmyndighed over for Østsjællands Beredskab.

“Der er lavet en analyse, hvor man har kigget på de sidste 10 års udrykninger i alle 8 kommuner i Østsjællands Beredskab. Resultatet viser, at man nu, hvor vi i kommunerne er gået sammen i et beredskabssamarbejde, kan udnytte mandskab og materiel bedre. Det vil sige, at der er en mulighed for effektivisering og at gøre tingene smartere i vores fælles beredskab samtidig med, at beredskabet vil være lige så godt som i dag,” siger Niels Hörup og fortsætter:

“Det vigtigt at huske på, at den her beslutning ikke handler konkret om, hvorvidt vores lokale brandstation skal lukke eller ej. Vi har stemt for en bunden opgave om, at der skal ske en effektivisering af beredskabet. Når det er sagt, så er det altafgørende for byrådets beslutning i denne sag, at borgerne i Solrød Kommune fortsat kan føle sig trygge. Beredskabet vil i fremtiden være lige så hurtigt fremme, og der vil ikke komme færre brandmænd ud til en alvorlig hændelse i Solrød Kommune, end der gør i dag.”

I planen for den risikobaserede dimensionering er der ikke taget stilling til konkrete ændringer. Analysen tager udelukkende stilling til minimumskravene for, at beredskabet er forsvarligt. Puslespillet for, hvordan beredskabet konkret skal være, vil Beredskabskommissionen i Østsjællands Beredskab tage stilling til, når alle 8 samarbejdskommuner har behandlet sagen om den risikobaserede dimensionering. Der er dog lagt op til, at der vil komme færre udrykningskøretøjer til de mindre komplicerede dagligdagshændelser som fx ild i en skraldespand. Til mere alvorlige og komplicerede hændelser, vil der komme flere udrykningsenheder, som kan komme fra flere forskellige steder.

“Der er indarbejdet en høj grad af fleksibilitet i modellen, som betyder, at der er luft til at nå frem til en solid og holdbar løsning for alle kommunerne i beredskabsfællesskabet,” siger Niels Hörup.

Fakta

Den risikobaserede dimensionering er en plan for det serviceniveau, beredskabet mener er fagligt forsvarligt for at yde en forsvarlig indsats over for borgerne. Planen er udarbejdet ud fra en risikoprofil af de otte kommuner, der indgår i beredskabssamarbejdet, som er Solrød, Køge, Stevns, Greve, Roskilde, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner, der er anbefalet af Beredskabsstyrelsen, som er statens tilsynsmyndighed på beredskabsområdet.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.