Jeg er af den holdning, at Solrød Kommune gerne må bruge midler og ressourcer på kunst og kultur, hvis borgerne vel at mærke inddrages i, hvilken slags kunst og kultur der indkøbes og opstilles i rundt omkring i kommunen. 

Solrød Kommune er placeret på plads 98 ud af 98 mulige i Ugebrevet Mandag Morgens undersøgelse af kommunerne, hvor Solrød Kommune i gennemsnit bruger 81 kroner pr. indbygger på kunst og kultur. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, hvis borgerne da vel at mærke blev inddraget mere i udvælgelsen af den kunst og kultur som indkøbes. Det er desværre ikke tilfældet, når kommunens administration i sin begejstring over valghandlingen, der fandt sted den 21. november 2017,  udvælger en kunstner til at tegne og male et kunstmaleri uden at konsultere borgerne.

For mig virker det også som, at Solrød Kommunes administrations måde at udvælge kunst på tangere til frås med skattemidlerne, da man ikke på forhånd vidste, hvordan kunstværket ville se ud og om det egnede sig til udstilling. Det er skat som borgerne betaler i den tro, at midlerne bruges til at opretholde en god og effektiv service og for at gøre Solrød Kommune til et bedre sted at bo. Jeg vil derfor anbefale administrationen og byrådet at inddrage borgerne mere, når borgernes penge bruges på kunst.

Kilde: Peter Sjølin – Medlem af Liberal Alliance i Solrød

Deltag i debatten
Del.