Solrød Kommune er blandt de bedste til at få flygtninge i arbejde, kan man læse.

Det er sikkert ikke forkert, men er det så entydigt godt? Og hvad har indsatsen kostet kommunen, dvs. forbrugt af de generelle velfærdsmidler?

Kommunen har ikke indflydelse på antallet af flygtninge der kommer til landet, og det er godt, at de der nu er her, ikke belaster offentlige kasser mere end højst nødvendigt. Men uanset gode intentioner skabes der altså en konkurrence om jobs, hvilket vel kan diskuteres om er entydigt godt for samfundet.

Hvordan ser det f.eks. ud med udviklingen inden for f.eks. frisørfaget og restaurationsbranchen? Nogle ’gammeldanskere’ er utvivlsomt blevet frataget deres levebrød på bekostning af ’hjælpen til flygtninge’. Og hvert job i industrien der besættes af flygtninge, fratager også ’en anden’ fra samme mulighed for indtægt.

Der råbes på arbejdskraft, lyder det, men med verdenshistorisk garanti, vil dette skifte igen på et eller andet tidspunkt. ’Flygtningeindsatsen’ er, som så ofte før, en politisk ’her og nu løsning’, på et akut problem der kunne være forudset.

Desværre er alle politiske udmeldinger frem til kommunevalget, præget af samme ’ligegyldigheder’ som altid før. Sidste gang var et slogan: ”Vi skal vedblive at være en grøn kommune”, (forstået som naturarealer), – nu skal vi åbenbart ikke være helt så ’grønne’ mere, for der mangler plads til bebyggelse.

Hvor er de virkelige visioner for fremtiden?  Det er så let at gå til valg på: ”Et bedre Solrød for alle”. Pragtfuldt, så behøver vi ikke andre kandidater(!), for det er jo det alle vil, men fuldstændig intetsigende visionsløshed.

Hvis vi ikke begynder at forholde os til menneskets natur, sammenholdt med fysikkens/naturens love, har vi ingen fremtid. Om ca. 20 år er regionens råstoffer opbrugte. Hvad betyder det f.eks. for os? Skal vi til at  grave kalk i Karslunde igen?  Politikere burde begynde at tænke lidt længere frem end én valgperiode, for i virkelighedens verden har den generelle naturbalance aldrig tidligere i historien, været så tæt på ’Tilt’, som den er nu.

Hvad med om Solrød Kommune blev den bedste til at skabe ’bæredygtighed’, frem for flere rundkørsler og ’samlingssteder med indbyggede trampoliner’, eller ’uendelige områder’ med étplanshuse ?

Dine børn/børnebørns velfærd er afhængig af én ting:  Et bæredygtigt samfund.

Skrevet af Erik Larsholt, DF Kandidat til Region Sjælland.

Deltag i debatten
Del.