Den 5. maj var Bertel Haarder på rundvisning i landsbyen forud for borgermødet i Skensved hallen kl 16.

Vi kiggede først på de mange gennemskæringer via togbaner og på motorvejen, som man kan se her fra byen. Vi kørte igennem byen via Ndr. Byvej, hvor vi stoppede lige ud for Wiids lade. Det er jo der hvor korridoren starter ! Efter en drøftelse af konsekvenser for landsbyen kørte vi til Toftegårdsvej og gjorde nyt stop lige midt i transportkorridoren, som ialt er 1 km bred. Vi kiggede på landskabet og talte om konsekvenserne for alle vores landsbyer i kommunen, støjen i vores landsby samt alternativer til denne vej. Bertel udtrykte begejstring for vores landsby miljø.

Bertel´s holdning var, at en vej fra Ringsted – Roskilde var en langt bedre løsning, men der er også andre gode alternativer eks. udbygning af nuværende vejnet.

Bertel sagde ‘Motorvejen kommer – men vi skal undersøge og finde alle oplagte alternativer … og flere løsninger er mere oplagte end dette’.
Han opfordrede os alle til at fortsætte arbejdet med alternativer, samt at give vores meninger til kende alle steder !

– Der er jo endnu 5 år til 1. spadestik tages..

Jersie landsby havde mandag 28. april besøg af Greve-Solrød kredsens folketingskandidat fra Socialdemokratiet, Astrid Krag.

Astrid var inviteret på en gåtur i den idylliske Jersie landsby af borgere fra byen. Astrid krag har ikke trafik som sit hovedområde, men var alligevel interesseret i at høre, hvordan planerne om en evt Ring 5 syd vil berøre byen og havde i sin travle kalender afsat tid til et besøg.

Astrid gik med på Toftegårdsvej og blev vist og fortalt, hvordan planerne om Ring 5 vil påvirke byen; bla hvor tæt den ligger på husene i byen, hvordan gårde og hustande bliver berørt, hvordan vejr og vind har betydning for støj- og luftforurening, at Jersie vil være klemt inde mellem to motorveje og dermed være konstant støjforurenet.

På turen idag var der østenvind og selv kl 12.30 var der tydelig støj fra Køge bugt mere end 1500 meter herfra; en støj som Astrid Krag også bemærkede.

Forestil jer støjen fra en evt Ring 5 som vil ligge under 500 meter fra byen og med vestenvind det meste af tiden….

Vi havde en snak om tung trafik, sammenhæng med Femern-projektet samt at Solrød kommune i forvejen har 4 gennemskæringer (3 baner og 1 motorvej) mm.

Astrid Krag taler for en grundig undersøgelse af hele projektet samt undersøgelse af alternativer. Astrid Krag kan ikke melde klart nej, men vil bære sagen og bekymringerne videre i relevante fora samt folketingsgruppen.

Ligeledes var Astrid Krag på samme tur den 29. april med os.

 

 

 

 

 

 

Skrevet af: Pernille Stenstrup, Birgitte Kramer, Anders Longhi Larsen

Deltag i debatten
Del.