Ca. 300.000 danskere har en funktionel lidelse i en sådan grad, at det har konsekvenser for deres livskvalitet. Funktionelle lidelser dækker over en række symptomer som fx irritabel tyktarm og kronisk træthedssyndrom og er diffus, fordi diagnosen tit ikke kan tilskrives noget entydigt fysisk eller psykisk.

Du kan blive meget klogere på funktionelle lidelser torsdag d. 15. marts, på Solrød Bibliotek kl. 19-21.30. Det er gratis at deltage – du skal blot tilmelde dig hos PsykInfo på: 70 25 02 60 eller psykinfo@regionsjaelland.dk.

Funktionelle lidelser dækker over en række lidt mere alment kendte lidelser som for eksempel kronisk træthedssyndrom, irritabel tyktarm og kronisk piskesmæld. Når man har en funktionel lidelse, er der ingen oplagte kliniske fund, som kan forklare de symptomer, man oplever, og mange med en funktionel lidelse føler sig misforstået og mistænkeliggjort. Da diagnosen hverken kan tilskrives noget fysisk eller psykisk, udfordrer den vores forestillinger om, at sygdomme enten er rent fysiske eller psykiske. Det anslås, at cirka 300.000 danskere har en funktionel lidelse i en sådan grad, at det har konsekvenser for deres livskvalitet.

På denne aften kan du både høre om den nyeste viden om udredning, behandling og indsatsen mod funktionelle lidelser. Du kan ligeledes få indblik i, hvilke udfordringer man typisk oplever, når man har en funktionel lidelse, og hvordan man kan forsøge at tackle dem i almen praksis. Der er løbende mulighed for at stille spørgsmål til aftenens oplægsholdere, også anonymt.

Program
Udredning, behandling og fremtidig organisering af arbejdet med funktionelle lidelser
v. Inger Merete Terp, overlæge og enhedsleder, Liaisonklinikken Afdelingen for Specialfunktioner, Psykiatrien Region Sjælland

Funktionel sygdom i praksis
v. Morten Jakobsen, praktiserende læge

Sted
Solrød Bibliotek
Solrød Center 4
2680 Solrød Strand

Kilde: Region Sjælland

 

Deltag i debatten
Del.