Hvert efterår holder Danmarks Naturfredningsforening årsmøde, hvor vi diskuterer årets gang – og ikke mindst hvilke nye opgaver, der venter.

Din mening er vigtig. Den vil vi gerne høre – både i specifikke og i mere generelle sager. Det er af afgørende betydning for arbejdet for en mangfoldig natur og varieret landskab ved såvel kysten som inde i land i Solrød kommune.

Derfor inviteres du til at deltage i årsmødet:

Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00 i Biblioteket. Mødelokale 25 på første sal.

Årsmødet afholdes efter gældende regler, hvor bestyrelsen aflægger beretning om årets gang, og der er valg til bestyrelsen. Er du interesseret i at være med i arbejdet, skal du være velkommen – også selvom du blot har interesse i enkelte sager. Du behøver ikke forpligte dig til bestyrelsesarbejde, men kan indgå i en gruppe, der f.eks. er interesseret i naturpleje eller naturovervågning.

Efter årsmødet fortæller Frederik Møller om Solrøds mangfoldige natur, og hvorledes den bedste naturpleje er. Frederik har været ansat som biolog i kommunen og kender hvert et hjørne af naturen. Planter og dyr.

Der bliver rig lejlighed til at drøfte såvel årsberetningen som ønsker til natur og naturpleje i Solrød.

Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig og bestyrelsen serverer aftenkaffen.

Kilde: Jens Garde

Deltag i debatten
Del.