I år er der flere af de mindre landeveje som står for tur.

Landevejene er ofte smalle og uden kantsten, hvilket medfører at vejkanterne belastes med tung trafik, og for blandt andet, at få de stærkeste kanter på disse veje, har kommunen valgt at udføre renoveringen efter princippet ”Remix”, som betyder at den øverste del af det gamle asfalt opvarmes, fræses og efterfølgende iblandes det nye asfaltbærelag, som så bliver stærkere.

Udlægning af ”Remix” vil, på grund af en procesopvarmning, forekomme at ryge og lugte mere en traditionel udlægning af asfalt.

Der bliver udlagt ”Remix” på følgende strækninger, helt eller delvis, i løbet af maj-juni: dele af arbejdet udføres i maj og resten i løbet af sommer/efterår.

Tåstrupvej (fra Greve-grænsen, i nord til den nye rundkørsel og fra motorvejsbroen til Solrød Byvej)
Nordmarksvej
Højagervej
Lillevangsvej
Ørstedvej
Hastrupvej
Møllesvinget
Sognevej
Brændmosevej
Tykmosevej
I løbet af sommeren udlægges der traditionelt slidlag på nedenstående veje, som overvejende er boligveje beliggende i byzone, og asfaltentreprenøren vil i nogle dage forinden asfaltering informere eventuelle omboende om asfalteringens nærmere tidspunkt.

Kommunen har endnu ikke modtaget en detaljeret tidsplan for asfalteringen, men de forberedende arbejder med blandt andet udskiftning af vejriste og brønddæksler, starter i medio maj og udlægning af asfalt starter i løbet af sommeren.

Cordozavej
Fåreager, Trylleskov Allé adgangsvej til Tryllehytten og supermarked
Æblehaven, Nøddehaven
Bistrupvang
Gøgevænget, Stærevænget, Ravnevænget, Sivvænget, Rørvænget, Pilvænget, Uglevænget, Engvænget, Kratvænget
Hjørnet, Håndværkevej, Fredensvej
Skyttestien (delvis)
Banestien (delvis) ved Solrød Center
Arbejdet kan forringe dine tilkørsels- og parkeringsforhold, idet vejene vil blive spærret helt eller delvist for trafik, mens det nye asfaltlag udlægges.

Se kort over hvilke veje der asfalteres her

Kommunens vejbestyrelse skal anmode om at man beskærer sin egen beplantning ind til skel og flytter parkerede biler og evt. andre genstande på vejarealet når den tid kommer, så perioden for gener for alle kan minimeres for alle. Det er pladskrævende arbejder at asfaltere, men det kan overstås forholdsvis hurtigt, hvis der kan samarbejdes med områdets beboere – og dette anbefales hermed.

Alle vejbaner og vejens sidearealer skal også være fri af private containere, byggematerialer, bunker af jord, grus, sten og lignende.

Der bliver opsat skilte med parkeringsforbud ca. 48 timer før arbejdet går i gang. Biler, trailere og campingvogne, der ikke er fjernet inden arbejdet går i gang, kan i værste fald resultere i, at vejen ikke kan asfalteres.

De berørte grundejere i byzone vil få denne besked direkte i e-boks.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.