Mennesker som har nedsat hørelse venter nu mellem 50 og 85 uger på udlevering af et høreapparat.

Jeg ved at nedsat hørelse betyder, at man hele tiden skal anstrenge sig for at høre, og det tager på kræfterne. Derfor er mange af dagligdagens opgaver – både på arbejdet og i privatlivet – anstrengende og trættende.

I Region Sjælland udleveres der ca. 11.000 høreapparater om året og ca. 7.700 af dem er gen-udleveringer som ofte er foranlediget af at høreapparaternes garantiperiode på 4 år udløber.

Som en del af løsningen har Regionsrådet besluttet, at smidiggøre forløbet for de borgere, som skal have gen-udleveret et høreapparat; De behøver ikke længere at have en henvisning fra en speciallæge.

Årsagerne til ventetiden er, at der er mange gen-udleveringer og et stigende antal ældre, som har behov for høreapparater. Herudover er der et flaskehalsproblem i mangel på uddannede audiologer, som skal udarbejde en faglig vurdering af alle patienter med høreproblemer.

Regionsrådet arbejder på at nedbringe ventetiden og drøfter flere løsningsmodeller på et temamøde i foråret 2018.

John Wennerwald
Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

 

Deltag i debatten
Del.