Solrød Gymnasiums rektor Bjarne Thams deltog allerede i 2016 i arbejdet med et ”Etisk Kodeks”, der handler om anstændig adfærd på nettet. Det gjorde han i samarbejde med blandt andet elever fra landets forskellige gymnasier, primært for at øge bevidstheden om konsekvenserne af deling af nøgenbilleder.

Da 1.g’erne startede på Solrød Gymnasium var det første fællesarrangement i forlængelse af det Etiske Kodeks et oplæg af medieforsker og filosof Vincent Hendricks om fake News, deling af privat materiale uden samtykke og de spor vi alle sammen lægger bag os, når vi farter rundt i de sociale medier. Onsdag den 27.9. indtog Emma Holten scenen. Stærke, sårbare, hårdtslående, milde modige Emma Holten.

Emma Holten er en af de mest markante stemmer i den offentlige debat om deling af krænkende privat materiale.

Der er ikke meget prono over dagens emne på Solrød Gymnasium

Holten har været på Solrød Gymnasium før, for skolen sætter en kæmpe pris på det bidrag hun yder til debatten om såkaldt hævnporno…om man så vil kalde selve dét porno, at private billeder bliver delt gennem hacking eller dårlig dømmekraft blandt fremmede. Der ligger en vis kraft og saft i begrebet ”hævnporno”, og det vækker medieopmærksomhed. Men derudover har krænkelserne blandt unge, der mod deres vilje får deres private nøgenbilleder eller -film offentliggjort blandt fremmede, ikke meget med hverken hævn eller porno at gøre. – Det er hævnporno, fortæller Holten i sin afstandstagen fra begrebet, – når offer og krænker kender hinanden personligt. Når de optager eller fotograferer en sexuel akt med gensidig samtykke, hvorefter den ene part i vrede– som en hævn-deler materialet.

 

Solrød Gymnasium lagde endnu engang rammer til et oplæg for de unge om vigtigheden af at passe på sig selv og hinanden i det digitale rum. 1.g’erne og 1.hf’erne var bænket side om side, og efter Holtens oplæg stod den på klassedialoger i dansk og samfundsfag.

Emma Holten kendte ikke den, der stjal hendes materiale og delte det – men personen havde formodentligt økonomisk profit som formål, ikke hævn. Andre fremmede krænkere fortsatte ikke for at såre, men bare for sjov, men sagen er, at de alle kan dømmes og straffes juridisk.

”53% af jer har delt nøgenbilleder uden samtykke”

– 36 % af jer har taget nøgenbilleder, og 53% af jer har delt dem, lød det fra scenen, mens Emma fortalte om konsekvenserne for, at nogle i 2011 tog noget fra hende, der ikke var deres, og brugte det imod hende, så hun også i årene frem vil blive kaldt luder, forfuldt hele vejen til sin gadedør, råbt ad i dørtelefonen og endda få sine billeder delt i udlandet. I dag stiller hun spørgsmålet, hvorfor der var så meget opmærksomhed på hende som offer i stedet på at finde dem, der forpestede og truede hendes liv. Allerede i 2014 havde hun fået nok. -Efter 3 år som jaget vildt besluttede hun sig for ikke længere at ville være offer. Hun gik ind i projektet ”SAMTYKKE”, der består af 10 iscenesatte nøgenbilleder af Emma Holten og en supplerende kraftig italesættelse af, at der ikke er noget i vejen med kroppen, med sex eller med nøgenbilleder. Men at det er farligt og forkert, når nøgenbillederne bliver brugt som vold, onde hensigter og forfølgelse. På den måde, er det ikke den der er motivet på et givent billede, der er beskidt. Det er dem, der misbruger billederne, der skal findes og straffes. Krænkerens entydige rolle er derfor også en implicit del af Solrød Gymnasiums beredskabsplan i forbindelse med digital mobning. Skolen godtager ikke argumentet, at de unge bare kan lade være med at have nøgenbilleder af dem selv liggende i Dropboks, i mailboksen eller på mobilen. Blandt andet, fordi eleverne i Udvalget for Digital Dannelse på gymnasiet har bedt om, at skolen tager afstand fra netop dét argument.

Deling af nøgenbilleder uden samtykke kan give 2 års fængsel

– Mange grundskoler gør allerede en stor indsats på området, lyder det fra uddannelsesleder Trine Brix, der leder Udvalget for Digital Dannelse på Solrød Gymnasium. – Den indsats skal vi i gymnasiesektoren bringe videre ind i elevernes ungdomsuddannelse. Det gælder uanset, om det er drenge eller piger, der har brug for støtte i deres afstandstagen til deling af privatindhold uden samtykke. Det gælder uanset, om det er drenge eller piger, der bliver krænket, fordi de får deres private indhold stjålet og delt. Hun afslutter: – I dag straffes man ikke kun med 6 måneders fængsel for at deltage i deling af nøgenbilleder uden samtykke. Takket være Holtens store arbejde, er strafferammen i dag 2 års fængsel.

I dag er de trusser, som Emma Holten er iført på billederne fra projektet SAMTYKKE, udstillet på Nationalmuseet. Selv BBC har brugt Emmas sag til at skabe debat om deling af intime billeder uden samtykke, og Emma selv er netop hjemvendt fra New York, hvor hun i kraft af sin professionelle uddannelse og sin historie var indbudt til at bidrage. Hun er en vigtig stemme, og så længe vi har en rivende udvikling i digitale medier, så har vi brug for digital dannelse.

Kilde: Solrød Gymnasium

 

 

Deltag i debatten
Del.