– Foredragsaften 26. januar i Aktivitetscentret, Solrød Center

Danmarks Naturfredningsforeninger i Greve og Solrød indleder det nye år med et spændende foredrag, hvor forfatter og journalist Kjeld Hansen fortæller om, hvordan Danmark er blevet forandret gennem de seneste 100 år – og hvorledes man nu prøver at genskabe den ødelagte natur.

Knap 400 tørlagte søer, vandarealer og inddæmninger har Kjeld Hansen besøgt og beskrevet samtidig med, at han præsenterer de seneste 40 års genskabte natur – ofte med helt nyskabte søer.

Vores erindring om det grønne bondelandskab, der var Danmark indtil for få generationer siden, svinder hastigt, mener Keld Hansen. Samtidig peger han på den stigende interesse for at forstå, hvad der var årsag til de store forandringer i den danske natur. Keld Hansen vil i foredraget give sit bud på, hvem der stod bag de store landvindingsprojekter, hvor pengene kom fra, og hvorfor almindelige borgere ofte stillede sig på tværs.

– De få, der protesterede mod tidens stortalende landvindingsmænd, udviste tilsyneladende en sund skepsis, som eftertiden har vist ofte var berettiget. Tænk blot på økonomiske skandaleprojekter som Skjern Å og Vest Stadil Fjord, nævner Keld Hansen.

Og Jens Garde, formand i DN Solrød kender også til tilsvarende lokale projekter:

– Vi har også vores lokale landvindinger i Karlslunde-Karlstrup moser, hvor Solrød og Greve kommuner i grønt partnerskab med bl.a. DN Solrød og DN Greve nu har gennemført det store klimatilpasnings- og naturgenopretningsprojekt, som vi indviede sidste år. Dertil kommer i nærmeste omegn Vestamager, Avedøre Holme og Køge Bugt Strandpark, oplyser Jens Garde.

Kjeld Hansen, der er forfatter til de to bind ”Folk og fortællinger fra Det Tabte Land”, har på sine rejser gennem det ganske land besøgt utallige lokaliteter og drøftet landvindinger med lokale politikere, landmænd og andre borgere. Med dokumentation i gamle billeder og originale kort beretter han, om store forhåbninger og gyldne drømme, om vilde visioner og dristige satsninger i kampen for at vinde nyt land – og om rænkespil, politiske rævekager og fatale fejltagelser. Hvad udad tabtes skal indad vindes – som det hed.

TID OG STED
Foredrags- og debataftenen finder sted d. 26. januar kl. 19 – 22 i den store sal i Aktivitetscentret, Solrød Center 85, Solrød Strand. Alle er velkomne og det er gratis, men af hensyn til kaffen i pausen vil tilmelding være godt på solroed@dn.dk.

Kjeld Hansen (f.1947) er uddannet journalist og har et omfangsrigt forfatterskab bag sig. I maj 2008 udgav han storværket ”Det tabte land” på Gads Forlag. Bogen modtog samme år Dansk Forfatterforenings fagbogspris som en anerkendelse af bogens faglige og litterære kvaliteter. Læs mere på www.baeredygtighed.dk.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.