I forbindelse med kommunevalg og regionsvalg skal der også vælges et nyt ældreråd i Solrød kommune.

Alle 60+ kan stemme til valget.

Vi bliver flere og flere ældre i kommunen, og det er vigtigt at ældrerådet høres i sager, der vedrører kommunens ældre borgere.

Alle kommuner skal have et borgervalgt ældreråd, og i lovgrundlaget står, at rådet skal høres i alle sager, der vedrører kommunens ældre.

Rådet fungerer som sparringspartner overfor Solrøds politikere og administration, men kan også selv rejse sager, som er vigtige for kommunens seniorer.

Rådet vælges hvert 4 år og består af 7 medlemmer.

Rådets formål er at sikre, at der ikke sker ændringer eller forringelser til ugunst for kommunens ældre.

Efter 22 års erfaring i byrådet for Havdruplisten har jeg valgt at stoppe, men stiller op til ældrerådet.

Den opgave vil jeg gerne påtage mig!

Det er vigtigt, at der i rådet også er lokalkendte kandidater fra Havdrup.

Derfor husk at stemme til valg af ældreråd tirsdag d. 16 november, når du alligevel skal i Havdrup Idrætscenter og stemme til kommunevalg og regionsvalg.

Henning Christiansen
4622 Havdrup

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.