Der er generelt fine oversigtsforhold, og der frarådes ændringer, som kan have den effekt, at bilisterne kører stærkere. Sådan lyder den overordnede konklusion på en trafiksikkerhedsanalyse af tre af Solrød Kommunes rundkørsler.

Trafiksikkerheden er generelt i orden. Det er den overordnede konklusion på en analyse af tre af kommunens rundkørsler, som er udarbejdet af analysevirksomheden COWI for Solrød Kommune.

COWI har analyseret uheldsbilledet, oversigtforholdene og hastigheden i de tre rundkørsler ved Cementvej/Trylleskov Allé, Solrød Strandvej/Cementvej og Strandvejen/Vestre-Østre Strandvej.

Analysen konkluderer, at der generelt er fine oversigtsforhold i rundkørslerne, og den fraråder af hensyn til cyklisternes og fodgængernes sikkerhed, at der foretages ændringer i rundkørslerne, som kan være med til at øge hastigheden – fx ved at fjerne beplantningen i midterøerne. Tværtimod anbefaler COWI, at der arbejdes videre med tiltag, som sænker bilisternes hastighed. Analysen viser samtidig, at der i en periode på fem år i alt har været syv ulykker, hvoraf to har været alvorlige, og en var en tragisk højresvingsdødsulykke.

”Der skal ikke være nogen tvivl om, at vi i byrådet tager trafiksikkerhed meget alvorligt. Det er bl.a. derfor, vi har bestilt COWI til at analyserer trafiksikkerheden i vores rundkørsler, og analysens konklusioner indgår naturligvis i vores drøftelser om, hvordan vi højner trafiksikkerheden,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Der har været meget diskussion om, hvorvidt det er en god idé at beskære beplantningen i vores rundkørsler, og jeg har hørt borgere undre sig over, hvorfor vi ikke bare fjerner beplantningen, så trafikanter bedre kan overskue hele rundkørslen. Jeg vil gerne understrege, at byrådet tager trafiksikkerhed meget alvorlig – det er en topprioritet, og vi kan ikke tillade os at basere vores beslutninger på fornemmelser og holdninger. Byrådet er ikke eksperter i trafiksikkerhed, derfor skal vi lytte endog meget grundigt efter, når både politiet, Vejdirektoratet og nu også COWI på det kraftigste understreger, at vi ikke må beskære beplantningen til et niveau, hvor man kan se over den. Det er simpelthen for farligt. Vi skal også huske på, at man i sin tid valgte at etablere rundkørsler for at sænke antallet af ulykker, som heldigvis er faldet markant. Men al færdsel i trafikken kræver opmærksomhed, ellers kan det desværre gå grueligt galt – i alle slags rundkørsler.”

Resultaterne af analysen vil indgå i byrådets servicetjek af Trafikplan 2016-2020, som er en del af den budgetaftale, et enigt byråd vedtog i 2018 med et særligt ønske om at se på muligheden for at nedbringe hastigheden i rundkørsler. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget har på udvalgets møde den 30. september desuden fået en grundig introduktion til analysen af COWI, og de to rapporter, der danner grundlag for COWI’s konklusioner, er tilgængelige på Solrød Kommunes hjemmeside, hvor referatet fra udvalgets møde den 30. september er tilgængeligt. Rapporterne ligger under punktet meddelelser.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.