Der er mange ting der stikker i øjnene i forhold til de trafikale forhold i Havdrup. Mange af de overordnede emner har jeg bragt på banen i et tidligere opslag.

Som det er nu, er det kommunens administration der nærmest egenrådigt beslutter, hvad der er nødvendigt og hvad de anser som værende unødvendigt, at skabe af løsninger. Der har på papiret været etableret borgerinddragende grupper, som skulle komme med forslag til løsninger, men hvor løsningerne efterfølgende fuldstændigt er hældt ned af brættet. Administrationen skal udfordres mere, for når man afviser forslag blankt, er det et udtryk for at forvaltningen ikke tager borgernes bekymringer for trafiksikkerheden alvorligt, specielt når der ikke kommer et alternativ fra administrationen. Det er borgerne der bruger og kender byen, ikke administrationen.

Konkret så mangler der i kategorien absolut nødvendigt, at der skabes en helhedsorienteret trafikplan for Havdrup, som indeholder de perspektiver der er for nybebyggelser også. Nye lokalplaner bør ikke kunne stilles til afstemning uden, at der er lavet en reel vurdering, at om det stemmer overens med trafikplanen.

Der bør f.eks. ses meget indgående på den løsning man af uransagelige årsager fandt nødvendig på Skovvej – den fungerer ikke. Der bliver kørt hurtigt, cyklister og gående er usikre på, hvordan man skal begå sig i de de skæve t-kryds der er kommet.

Dertil så mangler der trafikdæmpende tiltag ved indkørslerne til Havdrup fra Roskilde kommune siden, noget det har været kendt i mange år, men som man fra forvaltningens side har underkendt løbende, og ved invitation til at se forholdene med egne øjne, er man blevet spist af med, at trafikplanen var ved at blive fornyet.

Af de projekter der længe har været ønsket, en krydsning af banen over til Lindevej, er der forhåbentlig tegn på en løsning snart kan udmøntes. I den forbindelse mener vi, at man helt enkelt skal holde en krydsning i niveau for øje. At undersøge en tunnel eller en gangbro, vil være spild af skatteborgernes penge.

En gangbro vil ikke skabe den nemme krydsning for gangbesværede og cyklister, og en tunnel er meget dyr, og kan skabe et utrygsskabende byrum i Havdrup, som vi ikke skal have. HavdrupListen foreslår derfor helt enkelt, at der etableres en krydsning i niveau med sikringsanlæg, som man kender det fra andre stationer.

Det vil som supplerende gevinst give nem adgang til stationen fra Lindevej siden.

Kilde: Bo C. Christiansen / Byrådskandidat for HavdrupListen ved KV21

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.