Det kan være en udfordring at få børn med overvægt og sårbare børn til at dyrke motion og blive glade for det. Men det bliver der med konceptet Jump4fun gjort noget ved. Her kan børn i alderen 6-16 år træne sammen med særligt udvalgte og uddannede instruktører fra Solrød Gymnastikforening og Havdrup Gymnastik.

Tilbud om målrettet foreningsidræt til overvægtige og sårbare børn er så stor en succes, at det fortsætter i Solrød Kommune.

Udvidet tilbud

Jump4fun startede op sidste år, men nu udvides tilbuddet, så der både er hold i Havdrup og Solrød Strand. ”Forhåbentlig kan det gøre endnu flere børn interesserede i Jump4fun. Vi er i hvert fald rigtig glade for, at vi nu tilbyder Jump4fun to steder i kommunen”, siger Marthine Dühring Muldbjerg, der er ledende sundhedsplejerske i Solrød Kommune.

En naturlig del af hverdagen

Jump4fun er et partnerskab mellem DGI, Julemærkefonden og børne- og ungeafdelinger på flere hospitaler på Sjælland. Lokalt er Jump4fun et samarbejde mellem Solrød Gymnastikforening, Havdrup Gymnastik og sundhedsplejen i Solrød Kommune.

”De børn, der har gået på holdet indtil nu, har fået det rigtig godt sammen, og det er en fornøjelse at være træner på et Jump4fun-hold”, siger Camilla Petersen, der er en af de aktive instruktører i Jump4fun i Solrød, og fortsætter:

”De giver den virkelig gas, og vores mål er, at børnene træner to gange om ugen, så motion og bevægelse bliver en naturlig del af hverdagen. Vi træner forskelligt hver gang, men der er altid fokus på, at pulsen skal på, vi skal blive stærke og have det sjovt sammen. Styrketræning, cirkeltræning, sjipning, boksetræning, stafetter og en hel masse andet er en del af træningen, men nogle gange hopper vi også trampolin, spiller bold eller laver kamplege”.

Hele familien får en sundere livsstil

Jump4fun børn betaler kontingent som på et almindeligt hold men dog til en reduceret pris i forhold til andre hold, da holdet træner 11 måneder om året – også i ferierne. Herudover får børnene shorts og T-shirt med Jump4fun logo, de kan deltage i fællestræninger med andre Jump4fun-hold og der arrangeres madskoler for deltagerne og deres familier. Alt sammen for at understøtte en sundere livsstil og en bedre livskvalitet. Til Jump4fun er også tilknyttet en foreningsguide, der har kostvejledningsbaggrund. Hun hedder Mia Nielsen i Solrød og står for madskoler, kostworkshops og gode tips til familierne. Hun tager også gerne hjem til deltagernes familier og får den gode snak om god og sund kost for hele familien.

Samarbejde på tværs, stor opbakning og økonomisk hjælp

Jump4fun bliver støttet økonomisk af kommunen, og Folkeoplysningsudvalget har også støttet konceptet, og det er projektleder for Jump4fun i DGI Midt- og Vestsjælland, Marianne Høyer, meget glad for.

”Det er så vigtigt og godt, at lokale foreninger og kommunerne i fællesskab kan have et særligt fokus på børn med overvægt og sårbare børn, så de også kan finde glæden ved at bevæge sig i fællesskab. Kommunerne er meget vigtige medspillere i rekrutteringen af børn til Jump4fun – især sundhedsplejen spiller en stor rolle, og vi har et super godt samarbejde med sundhedsplejen i Solrød Kommune, hvor sundhedsplejerskerne bakker flot op om konceptet”, siger Marianne Høyer.

I Solrød kan du gå til Jump4fun om onsdagen kl. 17-18 på Solrød Gl Skole i gymnastiksalen

I Havdrup kan du gå til Jump4fun om fredagen kl. 16-17 i Havdrup Idrætscenter.

Du kan også se mere på www.dgi.dk/jump4un eller på foreningernes hjemmeside: www.solrodgf.dk ogwww.havdrupgymnastik.dk

 

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.