Evnerne i både dansk og matematik ligger over landsgennemsnittet, og eleverne trives på deres folkeskoler. Det viser kvalitetsrapporten for de tre folkeskoler i Solrød Kommune for skoleåret 2018/2019.

Forældre kan med sindsro fortsat sende deres børn i skole på både Munkekærskolen, Uglegårdsskolen og Havdrup Skole, for kvaliteten er god på alle tre skoler, og eleverne trives med at være der. Det viser resultaterne af kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 for de tre skoler, som byrådet blev orienteret om på april måneds byrådsmøde.

Rapporten viser, at det samlede karaktergennemsnit for de tre folkeskoler placerer Solrød Kommune på en flot 12. plads ud af alle 98 kommuner, og at Solrød-eleverne klarer sig bedre end landsgennemsnittet i både dansk og matematik.

Og det er er ikke kun fagligt, der er tilfredsstillende resultater, eleverne er nemlig heldigvis også glade for at gå i skole. Det viser rapporten, som fortæller, at eleverne har en gennemsnitlig trivsel på 92 procent, hvilket er lidt over landsplan.

Også når det gælder 9. klasses afgangseksamen i de bundne prøvefag ligger de tre folkeskoler samlet set med et karaktergennemsnit på 7,3 over landsgennemsnittet på 6,9. Ser man på de socioøkonomiske forhold er det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme socioøkonomiske baggrund på 7,2, og alle tre skoler løfter dermed eleverne mere end forventet. Dog er der sket en lille tilbagegang set i forhold til de to tidligere skoleår, hvor det samlede karaktergennemsnit for de tre lokale folkeskoler lå på henholdsvis 7,5 og 7,4.

“Kvalitetsrapporten viser nogle flotte resultater både fagligt og i forhold til elevernes trivsel, som vi godt kan være tilfredse med. Vi kan naturligvis altid gøre det endnu bedre, og jeg ved, at både ansatte og elever på vores tre skoler dagligt gør en rigtig god indsats, og at rapportens resultater bliver brugt aktivt på alle tre skoler,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget, og understreger, at alle tre skoler også arbejder aktivt med Solrød Kommunes dannelsesstrategi.

“Arbejdet med vores dannelsesstrategi hænger i høj grad sammen med både faglighed og trivsel. Her arbejder skolerne med at fremme de fire karaktertræk nysgerrighed, mod, medmenneskelighed og robusthed for at give vores børn og unge et solidt fundament til at klare sig godt i livet. Det er mindst lige så vigtigt som karaktergennemsnit, hvis ikke vigtigere,” siger Kim Sunesen.

Fakta

I Solrød Kommune bliver der hvert år gennemført en kvalitetsrapport for kommunens tre folkeskoler fremfor kun hvert andet år, som lovgivningen ellers foreskriver det. Den årlige rapport skal sikre, at udviklingen på folkeskolerne kan følges tæt samtidig med, at rapportens resultater kan inddrages aktivt i hverdagen.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.