På trods af stigende serviceudgifter er der fortsat god balance i Solrød Kommunes økonomi.

Byrådet i Solrød Kommune tager flere gange årligt temperaturen på kommunens økonomi med en budgetopfølgning, og årets sidste opfølgning viser, at kommunens økonomi fortsat hænger fint sammen.

På nogle områder som fx dagpenge og integration har der været færre udgifter end forventet, imens der har været flere udgifter end forventet til fx specialundervisning, det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og hjemmeplejen. Når alle udgifter og indtægter er gjort op, viser budgetopfølgningen, at året forventes at slutte med god balance i regnskabet.

“Vi ser det samme udgiftspres på servicerammen i de øvrige kommuner, så situationen er langt fra unik for Solrød Kommune, siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

“Vi har heldigvis fastholdt en økonomisk styringsmodel, hvor vi både har budgetsikkerhedspuljer og demografipuljer, og det er de puljer, der finansierer uforudsete merudgifter. Det gør, at vi fortsat har orden i økonomien, og at vi kan undgå at reducere vores serviceniveau.”

Budgetopfølgningen viser, at Solrød Kommune forventer at slutte året med en kassebeholdning på niveau med 2018.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.