Byrådet har vedtaget en strategi for el-ladestandere, som skal være med til at gøre det lettere for borgerne at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ.

Den grønne omstilling er i gang, og Solrød Kommune er med. Derfor har byrådet på byrådsmødet den 11. oktober 2021 godkendt en helt ny strategi for el-ladestandere i Solrød Kommune.

Strategien er lavet på baggrund af Solrød Kommunes Klimaplan 2020-2030, som byrådet vedtog i december 2020, hvor der netop er en målsætning om, at der skal etableres offentligt tilgængelige el-ladestandere, der understøtter Klimarådets mål om udbredelse af elbiler i Danmark og i Solrød Kommune. Samtidig er den nye el-ladestanderstrategi også med til at hjælpe Solrød Kommunes overordnede mål om at reducere drivhusgasudledningen med 70 procent inden 2030 godt på vej.

Transportsektoren er nemlig en af de store bidragsydere til udledningen af drivhusgasser og dermed også til klimaforandringerne. I Solrød Kommune står transporten for over 40 procent af den samlede drivhusgasudledning, og størstedelen kommer fra personbilerne.

Den grønne omstilling er vores tids største udfordring. Derfor har byrådet også vedtaget en ambitiøs klimaplan med en bred vifte af grønne indsatsområder, der hjælper os med at sikre reelle, grønne og økonomisk bæredygtige alternativer til vores borgere og virksomheder, når vi vinker farvel til de fossile brændstoffer. Strategien for el-ladestandere er et af de initiativer, der skal være med til at gøre det lettere at tage valget om at skifte diesel- eller benzinbilen ud med et grønnere alternativ,” siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup og fortsætter:

“Det er også vedtaget, at Solrød Kommunes biler løbende skal skiftes ud, så alle kommunens biler er fossilfri inden 2030.”

Fokus på offentlige ladestandere

Strategien fokuserer primært på ladestandere i det offentlige rum, der er lette at komme til for bilisterne. Bor man i et parcelhus, vil man typisk selv sætte sin egen ladestander op i forbindelse med, at man køber en elbil. Så er bilen altid klar til at køre om morgenen. En analyse viser, at langt størstedelen af borgerne i Solrød Kommune vil kunne gøre dette – det er derfor ikke nødvendigt med et stort fokus på ladestandere ved borgernes private hjem.

Ifølge lovgivningen på området må kommunerne i dag hverken etablere eller drive offentligt tilgængelige el-ladestandere eller tilgodese bestemte grupper af personer som fx ansatte. Det er derfor ikke muligt, at Solrød Kommune selv sætter ladestandere op over hele kommunen, så for at understøtte omstillingen til elbiler har Solrød Kommune derfor udpeget mulige placeringer for offentligt tilgængelige el-ladestandere, der kan etableres, ejes og drives af private virksomheder.

Solrød Kommune vil derfor gå i dialog med private aktører, der ønsker at stille offentligt tilgængelige el-ladestandere op i kommunen, for at oplyse om mulighederne.

Nye krav til store virksomheder og byggeprojekter

Med statens ladestanderbekendtgørelse fra 2020 er der også kommet krav til, at der etableres ladestandere hos store virksomheder og ved byggeriet af nye boliger og erhverv. Solrød Kommune skal som en stor, offentlig virksomhed sætte ladestandere op ved egne kommunale bygninger, hvor der er flere end 20 p-pladser. Det skal ske inden 2025. Ladestandere etableret af kommunen må ifølge lovgivningen kun anvendes af kommunens egne elbiler, der anvendes til f.eks. hjemmehjælp og drift af skoler.

Der sker i disse år en rivende udvikling inden for området med elbiler og ladestandere, og det er nødvendigt, at lovgivningen ændrer sig. Vi forventer derfor, at strategien senere skal evalueres i lyset af udviklingen, men for nu tager byrådet udgangspunkt i, hvordan forhold og lovgivning er lige nu,” siger Niels Hörup.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.