Trods en kort tidsfrist er Solrød Kommune klar til at imødekomme regeringen og et bredt flertal i Folketingets krav til en udvidet og grønnere affaldsordning, hvor borgerne også skal sortere fødevarekartoner og tekstiler.

Som en del af den grønne omstilling og for at nedbringe CO2-udledningen har regeringen og et bredt flertal i Folketinget besluttet, at der skal genanvendes langt mere. Et af midlerne til at nå det mål er, at danskerne skal sortere deres husholdningsaffald endnu mere, og som en af de få kommuner i landet er Solrød også klar til at løfte opgaven med at rulle ændringerne i affaldsordningen ud allerede til sommer.

Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 22. marts vedtaget at sende et nyt regulativ for husholdningsaffald i høring, som skal sikre, at Solrød Kommune er klar til at rulle ændringerne i affaldsordningen ud fra den 1. juli 2021 og fremefter. Regulativet er i høring fra den 23. marts 2021 til og med den 20. april 2021.

Der er ingen tvivl om, at øget genanvendelse af husholdningsaffaldet er en vigtigt måde til, at vi i endnu højere grad kan sætte gang i den nødvendige grønne omstilling, og i Solrød Kommune er vi allerede rigtig godt på vej. I slutningen af 2020 lå vores genanvendelsesprocent på hele 57 procent, hvilket er meget tæt på det mål, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget har sat for genanvendelse i 2030. Det kan vi godt være stolte af. Den grønne omstilling er vor tids største udfordring, og det er derfor også nødvendigt, at vi i endnu højere grad tænker affald som en ressource. Derfor er det også super dejligt at opleve solrøddernes store engagement, og jeg er overbevist om, at solrødderne også kommer til at tage ændringerne med sortering af fødevarekartoner og tekstiler til sig,” siger borgmester Niels Hörup.

Den udvidet affaldsordning medfører, at solrødderne skal til at sortere affald i ti fraktioner i stedet for de otte, som de sorterer i nu. De nye fraktioner er fødevarekartoner, som skal sorteres senest fra 1. juli og tekstiler, som skal sorteres senest fra 1. januar 2022. Ordningen medfører ikke, at solrødderne får flere affaldsspande, da fødevarekartonerne skal sorteres sammen med plast, og tekstilerne skal sorteres i en pose.

Det er en ordning, som Solrød Kommune allerede har rigtig gode erfaringer med, fordi flere borgere i Havdrup og Solrød Strand i en tidsperiode på fem måneder har prøvet kræfter med en forsøgsordning med regeringens nye sorteringskrav.

Vi kan konstatere, at forsøget med at sortere de nye fraktioner har været en stor succes. Borgerne har taget ordningen til sig, og erfaringerne er, at det har været intuitivt at sortere både fødevarekartoner og tekstiler. De praktiske erfaringer, vi har fået med den nye måde at sortere affald på, gør, at vi som nogle af de første i landet bliver klar til at sortere i de nye fraktioner,” siger borgmester Niels Hörup.

Solrødderne er gode til at sortere

En analyse af kommunens nuværende affaldsordning, som blev rullet ud den 1. marts sidste år, viser, at mængden af borgernes restaffald er halveret, og at genanvendelsesprocenten er steget fra 31,2 procent i 2019 til 57 procent i slutningen af 2020.

Det vil sige, at Solrød Kommune allerede ligger over den nationale målsætning om at genanvende 50 procent af danskernes husholdningsaffald senest i 2022 stigende til 55 procent i 2025, 60 procent i 2030 og 65 procent i 2035.

Fakta: Sådan bliver den nye ordning

Den kommende affaldsordning betyder, at:

  • Fødevarekartoner sorteres sammen med plast (dvs. at der ikke kommer nye affaldsspande)
  • Tekstiler samles ind i poser ved fortovet hos enfamilieboliger
  • Haveaffald bliver hentet hele året
  • Papbeholder bliver obligatorisk.
  • Tekstiler samles ind i beholdere ved fælles bebyggelser
  • Der kommer miljøkasser ved alle enfamilieboliger, hvor adgangsforholdene tillader det
  • Der kommer miljøskabe ved bebyggelser, der ikke har miljøkasser
  • Småt elektronik kan lægges i en pose på låg som supplement til de røde miljø-kasser

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.