Et flertal i byrådet har godkendt Solrød Centerforenings anmodning om at undersøge muligheden for at tv-overvåge Solrød Center.

Det sker desværre, at der er ind imellem er bøller på færde i det ellers fredelige Solrød Center, og det skaber en utryghed, som Solrød Centerforening gerne vil til livs. Solrød Kommune ejer en del af arealerne i Solrød Center såsom cykelstierne, gangarealer og parkeringspladser, og disse arealer er også en del af de områder, som Solrød Centerforening vil undersøge muligheden for overvågning af. Derfor har centerforeningen anmodet Solrød Kommune om en undersøgelse for muligheden for tv-overvågning i Solrød Center.

Den anmodning har et flertal i byrådet på byrådsmødet den 5. oktober 2020 godkendt under forudsætning af, at politiet også inddrages i undersøgelsen, og at reglerne om persondataret tænkes med ind i en eventuel overvågningsløsning.

Det er klart, at vi i byrådet absolut har en interesse i, at vi alle sammen kan færdes trygt og sikkert i Solrød Center. Vi har desværre oplevet nogle episoder, som har skabt utryghed, og Midt- og Vestsjællands Politi har i den forbindelse forsikret byrådet om, at politiet er opmærksomme på udfordringen. Om tv-overvågning kan være en del af løsningen, der skaber større tryghed i Solrød Center, vil jeg ikke gisne om, men i byrådet kan vi godt se det fornuftige i at undersøge sagen og bl.a. få politiets holdning til overvågning,” siger borgmester Niels Hörup.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.