På vegne af hele byrådet i Solrød Kommune har borgmester Niels Hörup sendt en appel til Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om at bibeholde den velfungerende FGU-skole i Solrød Kommune.

For knapt et år siden bød FGU Solrød velkommen til skolen første årgang af elever, og allerede inden skolens første år er omme, ser det nu ud til, at den populære skole for unge må lukke.

Det har fået et samlet byråd i Solrød Kommune til at sende en appel til børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om at bibeholde den velfungerende, lokale FGU-skole, så de unge, der har brug for et særligt tilbud, fortsat kan tage en uddannelse trygt og lokalt.

“Netop denne gruppe af unge mennesker har brug for et ekstra kærligt skub og en stabil og forudsigelig hverdag i trygge rammer, som FGU-skolen i Solrød kan hjælpe med at skabe. Derfor er det også et samlet byråd, der er både uforstående og ekstremt ærgerlige over udsigten til, at vores lokale skole skal lukke,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

“For vores unges skyld håber byrådet inderligt, at ministeren vil tage de unge menneskers parti og sikre skolens overlevelse.”

Baggrunden for den bedrøvelige situation for FGU Solrød er, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har vurderet, at der ikke er grundlag for en selvstændig FGU-skole i Solrød. Det sker efter, at bestyrelsen for FGU-skolen Øst sammen med Solrød Kommune tilbage i foråret 2019 ansøgte om muligheden for, at FGU-skolen i Solrød kunne fortsætte som selvstændig enhed med grundtilskud på baggrund af den forventede store tilgang af unge inden for målgruppen.

En forventning, der til fulde er blevet indfriet, da FGU-skolen i Solrød Kommune siden starten har haft flotte resultater med en fordobling af elevtallet fra ca. 30 til nu godt 52 elever.

“En lukning af skolen vil for størstedelen af eleverne betyde øget rejsebesvær på grund af dårlige trafikforbindelser og længere rejsetid, som særligt for denne gruppe af unge mennesker vil have stor indvirkning på deres mulighed for at tage en uddannelse. Vi ved alle, hvor vigtigt uddannelse er, og under coronakrisen har vi også set, at det er mennesker på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, der først bliver berørt,” siger Niels Hörup, som har anmodet ministeren om en hurtig afklaring.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.