Solrød Fjernvarme markerede atter i år ”Varmens Dag” søndag den 2. februar. Igen i år satte antallet af besøgende rekord, idet op mod 250 personer var på besøg og blev beværtet med økologiske grillpølser samt drikkevare hertil.

Mange benyttede lejligheden til at få en tur i liften og kunne i det fine vejr betragte Solrød kommune fra 61 meters højde.
Der var også mange der fik foretaget en beregning over, hvor meget der var at spare rent økonomisk, ved overgang til opvarmning med miljørigtig fjernvarme, og mange blev overrasket over denne skattefri besparelse herved.

Meget generelt må man sige, at gennemsnittet på besparelsen for et enfamilieshus ligger på 8-11.000 kroner, og hvem kan ikke finde anvendelse for sådan en smuk skattefri gevinst, siger bestyrelsesformand Ole Christensen, og så hjælper man jo samtidig miljøet.

Hvis der var nogle der var forhindret i at møde op på selve dagen, kan man alligevel få lavet en beregning der viser besparelsen, blot ved at henvende sig til Solrød Fjernvarme pr. telefon, så vil der blive ydet den fornødne bistand, og det er naturligvis ganske uforpligtende, fortsætter formanden.

Der er også penge at tjene, hvis man skal i gang med energibesparende arbejder på huset, for eksempel vinduesskift eller ekstra isolering.

Man skal blot henvende sig til Solrød Fjernvarme, inden arbejdet igangsættes, så kan man få oplyst fremgangsmåden, og høre, hvor meget man kan få i tilskud.

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar