Du kan allerede nu stemme til Europa-parlamentet og folkeafstemningen den 25. maj 2014

Der er valg til Europa-parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol, den 25. maj 2014, og du kan allerede nu brevstemme.

I Solrød Kommune kan du afgive brevstemme ved personligt fremmøde i BorgerService i åbningstiden.

Mandag, tirsdag og onsdag, kl. 10.00 – 14.00
Torsdag kl. 13.00 – 18.00
Fredag kl. 10.00 – 13.00

Brevstemmeafgivningen kan ske fra tirsdag den 25. februar 2014 til og med fredag den 23. maj 2014.

Borgerservice har ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning disse lørdage:

Lørdag den 10. maj 2014, kl. 10.00 – 13.00
Lørdag den 17. maj 2014, kl. 10.00 – 13.00

Bemærk, at der kun er åbent for borgere, der ønsker at afgive brevstemme. Husk at medbringe gyldigt legitimation (pas, kørekort eller sundhedskort).

Du kan her læse om kørsel til valgstedet på valgdagen og brevstemme i eget hjem:

Kørsel til valgsted og brevstemme i eget hjem

Du kan her læse mere om hvem der kan stemme til Europa-parlamentet og Folkeafstemning om fælles patentdomstol, søndag den 25. maj 2014:

Europaparlamentsvalg og folkeastemning om fælles patentdomstol

EU-bosatte danskeres valgret

Er du dansk statsborger, bor du i et andet EU-land og er du fyldt 18 år senest den 25. maj 2014, kan du stemme til Europaparlamentsvalget i Danmark den 25. maj 2014. Du regnes for at have fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), hvis du i forbindelse med flytning til udlandet er frameldt Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark og har tage ophold i en af de øvrige nuværende EU-lande på en måde, der ikke er rent midlertidig (ferie, gennemrejse og lignende).

Det gælder dog ikke hvis du er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6

Du kan læse mere om EU-bosatte danskeres valgret her

For at kunne stemme til Europa-parlamentsvalget i Danmark skal du først optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune. For at blive optaget på denne liste skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema om valgret og optagelse på valglisten

Ansøgningsskemaet skal indgives til folkeregistret i Københavns Kommune enten ved personligt fremmøde eller ved at sende den pr. post eller e-mail til:

Deltag i debatten
Del.

Skriv en kommentar