Kære Solrød-borger, 

Tiden flyver. I to år har Grundejerne nu haft repræsentation af Jan Færch og undertegnede i Solrød Byråd. Det hele udsprang som bekendt af kommunens vilde stigninger i ejendomsskat, hvor vi på flere niveauer, med nogen held, har bidraget til at stoppe blødningen i urimelighederne. Dels gennem politisk påvirkning på Christiansborg, i medierne, men også med et lokalt islæt. Mange boligejere havde helt sikkert gerne set en mærkbar reduktion, men det har ikke været muligt. Heller ikke i det forløbne år.

Udfordringerne i byrådet – herunder budgettet

At være en del af byrådet, indbefatter naturligvis mange andre overvejelser og beslutninger end ejendomsskat. Især udfordringer omkring flygtninge, et stigende antal plejekrævende ældre, øgede krav og forventninger til folkeskolen, samt et direkte provokerende og urimeligt udligningssystem med andre kommuner, har gjort det ganske svært at få kommunens budget til at hænge sammen i 2015 – ud fra det såkaldte serviceniveau, kommunen er sat til decentralt at forvalte. Det forventes at fortsætte i årene fremover.

Grundejerne vil dog til enhver tid kæmpe for at kommunens borgere får mest muligt for skattekronerne – og at skatte- og grundskyldsprocenterne (eller hvad det end kommer til at hedde i fremtiden) skal falde, snarere end stige. Vi er overbeviste om at en fortsat effektivisering er mulig overalt i den offentlige sektor – og er faktisk tilfredse med at regeringen har pålagt kommunerne et lidt lavere udgiftsniveau. Ellers bliver det nemlig ikke til noget. Heller ikke i Solrød.

Vi er med i budget 2016, sammen med alle de øvrige partier og lister. Det er vi, på trods af at det ikke lykkedes at opnå en lavere ejendomsskat – fordi vi i fællesskab blev enige om at reducere kommunens omkostninger med godt 30 mio. kr. Modsat 2015, hvor vi mener at der er blevet brugt for mange penge fra kommunekassen, som vi gerne havde set delvis udmønte sig i en lavere skatteudskrivning, finder vi det kommende års budget ansvarligt. Trods uændret (for høj) skat. Vi mener godt at man både kan afskedige medarbejdere og nedsætte skatten, men der må vi siges at være i mindretal. Det blev en afvejning af plusser og minusser – og endte med et flueben.

Udbygningen og kommunens selvstændige fremtid

Den tiltagende udbygning i Trylleskov Strand og Havdrup Vest betyder at vi formentlig opnår en vis fornyelse i vores demografiske sammensætning af borgere. Desværre betyder noget teknik omkring tidsforskydning af statsgaranterede skatteindtægter, at der går noget tid, før afledte indtægter stiger i samme eller højere takt, end udgifterne til servicering af et højere antal borgere. Indtil da bliver vi begunstiget af betydelige nettoindtægter på grundsalget – en kilde, der vil ophøre inden for kort tid. Og hvad gør vi så? Kan vi herefter overleve som selvstændig kommune, med en acceptabel skatteudskrivning? Det er vi ikke på nogen måde overbeviste om, med mindre der ændres radikalt i udligningen, i vores retning – især i Hovedstadsudligningen.

Solrød Biogas og klima

Vi finder projektet omkring Solrød Biogas, der nu er i drift, ret så spændende og krydser fingre for driften af anlægget. Ikke mindst fordi et stærkt samarbejde mellem den offentlige sektor og private virksomheder, i denne sag forventes at være gunstig for både samfundsøkonomi og klima. Vi er dog bekymrede for at vores kommune skal have langt mere ambitiøse klimaplaner end andre, i lyset af vores pressede økonomi. Så vi ser gerne at vi klapper hesten lidt, efter den store investering er foretaget på Solrød Biogas, samt det kommende solvarme tiltag i Havdrup. Lad os se hvordan de projekter udvikler sig, inden vi kaster penge efter flere energitiltag. Uanset at vi alle ønsker at bidrage til mindre slitage af vores klima – til glæde for kommende generationer.

Kystsikring

Vi er ganske godt tilfredse med at det oprindelige udkast nu er revideret til en lidt mere jordnær ambition om at sikre en 100-årshændelse på østsiden af strandvejen – og 1.000 års på vestsiden. Sidstnævnte er ok, fordi det ikke forventes at påføre grundejerne helt urimelige udgifter. Kommunen skal dog påregne en vis investering, i den sammenhæng. Vi ønsker at bevare vores strand, som vi kender den. I det omfang, det på nogen måde er muligt. Og vi ved at den holdning deler vi med langt de fleste brugere af stranden.

Det kommende år     

Hvad året end bringer, agter vi at gøre vores til at værne bedst muligt om borgernes penge – i det omfang, det er muligt. Nu skal alt jo ikke være en spareøvelse og vi er tilhængere af at der f.eks. er afsat 1,5 mio. kr. til udvikling af centrene i Solrød og Havdrup. Der er muligheder for herved at tiltrække kapital udefra, så vi sikrer et godt omdrejningspunkt for kommunens fremtidige vækst. Også for de erhvervsdrivende.

Særdeles glædeligt at vi også får et flot kunstgræsanlæg, doneret af Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde – for alle kommunens børn og unge, institutioner og foreninger. Kommunen skal dermed alene stå for vedligehold af det generøst donerede anlæg. Hvilken smuk gave. Og æret være Otto Johs. Dethlefs minde.

I løbet af 2016 må vi også forvente at der på nationalt plan vil ske noget omkring fremtidens boligbeskatning. Den nuværende fastfrysning er etårig og skal afløses af et helt nyt system. Vi har naturligvis tænkt os at deltage aktivt i debatten herom og forsøge at forsvare boligejerne – ikke mindst i egen kommune – mod en øget beskatning. Det er fremdeles vores største mærkesag.

 

Godt Nytår.   

Venlig hilsen
Eilif Nørgaard
Formand

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.