Coding Pirates
Indkaldelse til Stiftende Generalforsamling
Tid: Mandag d. 27. juni 2016 kl. 19.00
Sted: Solrød Bibliotek (mødelokale på 1.sal, indgang til gymnasiet)
Om Coding Pirates
Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative itkompetencer
via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops og online kollaboration samt
udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates afdelinger.
Coding Pirates sigter mod at uddanne innovative produktudviklere. Som hovednerve i
foreningen står en bred og kvalificeret gruppe af udviklere, lærere, programmører, forskere
og entreprenører, som alle har det til fælles, at de ser et behov for et tilbud til børn og unge,
der vil styrke deres it-kompetencer og kreativitet.  Læs mere på: http://codingpirates.dk/

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent og referent
3. Fastsættelse af kontingent
4. Godkendelse af vedtægter
5. Valg:
a. 5 bestyrelsesmedlemmer og evt. 2 suppleanter
b. Revisor og revisor suppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt
Tilmelding er ikke nødvendig.
Alle er meget velkomne til at deltage i generalforsamlingen, også selvom man ikke påtænker
at blive en del af den kommende bestyrelse.
Vi glæder os helt vildt til at komme i gang med projektet!
Mød os på:
www.facebook.com/codingpiratessolrod

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.