Er grundejerne i Kystområdet blevet taget på sengen, spørger Niels Bayer Jensen (NBJ) – det helt korte svar er nej.

NBJ beskriver, helt korrekt, at undertegnede i 2013 rettede henvendelse til borgmesteren og administrationen, med ønske om en revision af især lokalplan 316.2. Dette i min egenskab af byrådsmedlem for Konservative, men også (som NBJ nævner), med baggrund i mit daværende formandskab for Solrød Strands Grundejerforening, især sidstnævnte tillidspost kastede utroligt mange henvendelser fra frustrerede medlemmer af sig, dette i forhold til uigennemskuelige retningslinjer ved om- til- og nybygninger.

De beboere i strandområdet der husker forløbet ved 316.2 tilblivelse kan – for de flestes vedkommende – nikke genkendende til det postyr der var dengang. Især vejudlægsdeklarationer, udlæg til vendepladser på de private fællesveje og trempelhøjder i forbindelse med byggeri.

At store dele af 316.2 ikke er SSG’s bestyrelses ”livret” har været kendt og anerkendt, af langt hovedparten af de medlemmer der har deltaget i såvel generalforsamlingerne og de årlige møder med vejlaugsformændene.

At der har været afholdt et formøde og der efterfølgende er indsendt forslag fra bestyrelsen, er der intet odiøst i – tværtimod, det er vel kun naturligt at den valgte bestyrelse deltager i arbejde den inviteres til, der er løbende lagt information ud på grundejerforeningens hjemmeside, Facebook samt nyhedsbreve til vejlaugsformændene.

De ”forringede forhold for grundejere på små grunde og smalle veje” er jeg ikke klar over hvad der menes med, men jeg vil da absolut opfordre alle til at læse forslag til Lokalplan 316.4 samt bestyrelsens høringssvar.

 

Bestyrelsens høringssvar, som er sendt til alle vejlaugsformænd, kan læses på hjemmesiden og Facebook

Med venlig hilsen
Hans Odder

Konservative Solrød

 

Læserbrevet fra Niels Bayer Jensen:

Er grundejerne i Kystområdet Solrød Strand blevet taget på sengen?

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.