Billedteksten kan være: “Vand i Solrød Torvegade – Billedmanipulation

Den kommende tid i Solrød Strands Grundejerforening og Solrød Torvegade

 

I forbindelse med den ordinære generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening den 24. marts 2015 meddelte Hans Odder, at han trak sig som formand efter 10 gode år for at give plads til yngre kræfter. Tilbagetræden sker i al fredsommelighed og Hans Odder forbliver medlem af bestyrelsen og er i praksis konstitueret som næstformand.

Ny formand er Jens Bang Liebst, som det seneste år har været næstformand i foreningen.

Foreningens medlemmer og borgerne i Solrød Kommune kan takke Hans Odder for gennem målrettet og engageret arbejde at have spillet en afgørende rolle for etablering af den succesfulde strandrensning, vagtordningen, renSTRAND-løbet, m.m. – og ikke mindst den populære tryllemuld. Solrød Strands Grundejerforening og de tre seneste formænd, Hans Odder, Lars Nielsen og Kurt Poder, kæmpede også en brav men forgæves kamp mod den nye toglinje, som nu føres gennem kommunen med store ulemper for mange borgere.

I den kommende tid vil Solrød Strands Grundejerforening have særligt fokus på det arbejde, som er i gang omkring Solrød Center. Foreningen har i samarbejde med Solrød Centerforeningen udarbejdet et oplæg til en lang række ændringer – herunder et forslag om at omdøbe hele stedet til Solrød Torvegade. Oplægget er tilgængeligt på foreningens hjemmeside www.ssgsolrod.dk. Også udvikling af grønne områder i kommunen, strandområdet omkring Østre Strandvej og en ny lokalplan for strandområdet (316) vil optage bestyrelsen i den kommende tid.

”Solrød Strand har potentialet og forudsætningerne for en meget mere gunstig udvikling – vi savner mere kvalitet i omgivelserne og de rekreative tilbud. Derfor vil vi særligt arbejde for udvikling af de rekreative udfoldelsesmuligheder, mere kvalitet i byrummet, herunder politiske initiativer, som kan skubbe et mere attraktivt café- og restaurationsliv i gang. Vi ved, at det betyder virkelig meget ved valg af bokommune og vi oplever allerede et bredt funderet ønske hos vores medlemmer”, siger den nye formand for Solrød Strands Grundejerforening, Jens Bang Liebst.

”Men det bliver på flere punkter et travlt år, idet der både skal vedtages ny lokalplan for strandområdet, helhedsplan for Solrød Center og udlægning af grøn kile i kommunen, hvilket vi alt sammen gerne vil sætte et aftryk på, og så er vi i øvrigt i fuld gang med at færdiggøre Transformertårnet på Solrød Strandvej, som åbner for en lille oplevelse i løbet af sommeren.” afslutter Jens Bang Liebst.

Ikke Lars Bang Liebst, men Jens Bang Liebst

I flere lokale medier har det fejlagtigt været oplyst at ny formand er Lars og ikke Jens Bang Liebst.

Lars Liebst (uden Bang) er den navnkundige direktør for nationalklenodiet Tivoli og hovedaktør i mange andre sammenhænge i dansk kulturliv. Det ville uden tvivl rykke rundt på lidt af hvert i vores lille by med Lars Liebst ved roret – men det blev altså ikke i denne omgang 😉

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.