Entreprenørerne er fuld gang med store anlægsarbejder i flere kommuner – herunder Solrød Kommune.

Solrød Kommune har snart i flere år haft fast besøg af entreprenører i sammenhæng med forskellige store regionale og nationale anlægsarbejder, som på den ene eller anden måde griber ind i borgernes hverdag. Således er der mange steder hvor afspærringer og omkørsler og kan give irritationer for brugerne af kommunens veje.

Solrød Kommune er en nødvendig medspiller i sammenhæng med at sikre tilgængeligheden på kommunens veje til de nødvendige omkørsler, når eksempelvis sporene ind i mellem indsnævres på motorvejene i byggefasen. Samtidig kræver motorvejsudbygningen ændringer på de krydsende kommunale veje og stier – bl.a. Tåstrupvej, hvilket også afleder trafikmæssige gener af forskellig art.

M.J. Eriksen A/S, som er entreprenør på motorvejsudvidelsen gennem Solrød Kommune, har af samme årsag ønsket at anerkende de gener deres arbejder giver kommunens brugere, og i et åbent brev skrevet følgende:

”Kære Solrød Kommune

Undskyld vi graver. Vi véd, at vi trækker veksler på kommunens borgere og på pendlere, der passerer under motorvejsbroen på Tåstrupvej, og jeg beklager allerede på forhånd.

Vores arbejder kræver store maskiner og store lastbiler med til- og bortkørsel af materialer, og i grænsefladerne til færdselsarealerne er der let risiko for en farlig situation.

Vores pladsforhold er også begrænsede, og det giver anledning til forhold, der udefra kan se lidt kaotiske ud, men jeg understreger, at vi er meget opmærksomme på de gener, vi påfører, og på at minimere disse mest muligt.

Vi fejer, vi spuler, og vi vedligeholder afspærringer, som vælter i vinden eller efter påkørsel, eller væltes ved hærværk.

Det meste af vejen ombygges, og vil efterfølgende fremstå som ny. Det samme er ikke tilfældet for græsrabatter mellem fællesstier og kørebaner. Jeg skal derfor meddele, at vi i forbindelse med anlægsarbejdernes gradvise færdiggørelse også retablerer græsrabatterne. I relevant omfang lige fra Solrød Byvej til Cementvej.

Det gør vi efter egne arbejder, og det gør vi efter trafikanter, som ved alternativ færdsel påfører de kommunale anlæg skader.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.