Solrød Kommunes sundhedsstrategi har vedvarende fokus på at fremme børns sundhed og trivsel. Det viser sig blandt andet i daginstitutionerne.

Børnene i Solrøds daginstitutioner skal være sunde og glade. Derfor er to af de centrale omdrejningspunkter i Solrød Kommunes Sundhedsstrategi 2015-18 tidlig forebyggelse blandt børn og unge og understøttelse af sunde rammer.

På dagsinstitutionsområdet betyder det, at der løbende bliver sat forskellige sundhedsprojekter i gang:

”Både mental og fysisk sundhed vejer tungt i valget af indsatser. Indsatserne spænder lige fra bevægelsesfremmende tiltag og eftersyn af mad- og måltidspolitikker, til uddannelse af personalet i trivselsfremmende programmer og sol- og hygiejnekampagner samt stor fælles bevægelsesdag,” siger forebyggelseskonsulent Louise Leilund.

Uddannes til at stoppe mobning
Fx blev omkring 100 medarbejdere og ledere fra kommunens daginstitutioner og SFO’er tidligere på året uddannet i Red Barnets forebyggende anti-mobbeprogram ”Fri for Mobberi”. Det er et virkningsfuldt program, der styrker børnefællesskabet og er med til at forebygge mobning og øge trivslen. Institutionerne har taget godt imod den store udrulning.

”Før brugte vi også elementer fra Fri for Mobberi, men efter at det har været muligt at sende mange flere medarbejdere af sted, så starter vi nu op og kører Fri for Mobberi på den helt rigtige måde fra ende til anden. Det indgår nu i den pædagogiske læreplan,” siger leder af Naturbørnehaven og Egebo Børnehave Pernille Sand.

Penge til bevægelse
Sidste år blev der også udbudt en bevægelsespulje, som daginstitutionerne kunne søge til bevægelsesfremmende kurser og udstyr. Det førte til en bred uddeling af forskelligartet udstyr lige fra skummåtter til kængurustylter og yogamåtter.

”Flere institutioner har meldt tilbage, at de har været utrolig glade for puljen, fordi den har muliggjort nogle af deres idéer til nye bevægelsestiltag,” siger Louise Leilund.

”Det, at der bliver støttet op centralt med eksempelvis en bevægelsespulje, er med til skabe motivation lokalt blandt medarbejderne. De fine yogamåtter har været med til at kickstarte børneyoga hos os. Det bevægelsesfremmende kursus i Rend og Hop, som medarbejderne gennemførte sidste år, har også været super godt og har medvirket til ekstra fokus på bevægelse med en bevægelsesmåned i juni,” siger leder af Parkbo Børnehave Henriette Knudsen.

”Vi har fået en projektor, som gør det muligt at lave sjove bevægelseslege med børnene – fx skyggelege. Det ville ellers ikke have været muligt,” siger leder af Naturbørnehaven og Egebo Børnehave Pernille Sand.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.