Solrød Kommune afholder temadage for flygtninge som led i et nyt projekt, der skal give borgere med anden etnisk baggrund indsigt i, hvilke muligheder kommunen har at tilbyde på forskellige områder såsom job, uddannelse og fritidsliv. Det første møde var en succes med stort fremmøde, og næste temadag i rækken afholdes den 22. maj 2014.

Som noget nyt afholder integrationsteamet i JOBS temaeftermiddage i beskæftigelsescenteret. Temadagene er et initiativ fra integrationsteamet i Solrød kommune, og hver 6. uge tages således fat i forskellige relevante temaer for at infomere og inspirere integrationsborgerne i Solrød kommune.

Stor interesse for første temadag
Den første temadag blev gennemført den 20. marts 2014. Temaet handlede om uddannelse, og omkring 40 integrationsborgere fra forskellige lande havde fundet vej til Beskæftigelsescentret for at høre om deres uddannelsesmuligheder i Danmark. På mødetinformerede Søren Tranum, UUV vejleder fra Køge Bugt-ungdommens Uddannelsesvejledning, om det danske uddannelses system fra folkeskole til professor samt om mulighederne efter sprogskolen.

Herudover var der besøg af de to tidligere integrationsborgere fra Solrød, Sido Sabri og Fadi Nazem, som blandt andet fortalte om, hvilken vej de valgte efter sprogskolen. Fadi Nazem arbejder nu som manager på Burger King og er desuden i gang med at læse videre. Sido Sabri tog en uddannelsen som SOSU-hjælper og er nu i gang med at læse til SOSU-assistent, mens han samtidig arbejder som tolk. Både Fadis og Sidos budskab til de fremmødte var, at ”Man kan, hvis man vil, og der er masser af muligheder, hvis man selv gør en indsats for at lære”.

– Det positive er, at vores nye borgere i Solrød faktisk møder op til disse eftermiddage og viser interesse for deres nye hjemland, og for det vi kan tilbyde. Vi håber naturligvis, at temadagene fører til, at deltagerne får indsigt i, hvilke muligheder de faktisk har i kommunen, og især naturligvis at de også vil benytte sig af de tilbud, de bliver præsenteret for, så de ad den vej bliver en integreret del af det danske samfundudtaler Darun Amin, Integrationskonsulent i Solrød Kommune og koordinator for projektet.

Integration er mere end job og uddannelse
Fritids- og foreningslivet er en væsentlig del af integrationen i et nyt samfund. På den næste temadag, der afholdes den 22. maj kl. 15:00 – 17:00, er temaet derfor ”Fritidslivet, foreningslivet og mulighederne i Solrød Kommune”. Til temadagen inviteres forskellige foreninger til at møde deltagerne, ligesom andre nye borgere vil fortælle om deres egne oplevelser og erfaringer.

Hvis der fortsat er stor interesse for temadagene, vil integrationsgruppen gennem efteråret fortsætte med andre temaer med samme intervaller – det vil sige cirka hver 6. uge. Et af temaerne i støbeskeen kommer til at handle om familiesammenføring.

Alle kan hjælpe
Borgere i Solrød Kommune kan faktisk selv være med til at hjælpe de nye borgere med at blive bedre integreret. Alle kan således vælge at være en del af integrationen af de nye borgere som frivillig i forskellige sammenhænge.

– Målgruppen for temadagene er vores nye borgere, men vi vil da også gerne gøre opmærksom på, at Solrød har en stor indsats i gang omkring frivilligenetværk og familier til støtte for vores nye borgere. Disse er også velkomne på temadagene, og det benyttede en del af de frivillige jo heldigvis også muligheden for ved første temadag, afslutter Darun Amin.

Både i forhold til deltagelse i temadagene samt muligheden for at deltage i frivilligenetværk kan interesserede henvende sig til Job- og SocialCenteret i Solrød Kommune.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.