Christians Have Plejecenter står over for en stor udbygning, og siden efteråret 2015 har Solrød Kommune arbejdet med at klargøre et udbudsmateriale med særligt fokus på hjemlighed for vores ældre borgere. Nu er materialet klar, og udbygningen sendes i EU-udbud.

Inden udgangen af 2018 vil Christians Have Plejecenter blive udbygget med 40 nye plejeboliger og 24 nye rehabiliteringspladser, og jagten på den entreprenør, der skal stå for den store byggeopgave, er netop gået ind.

Solrød Kommune har været i gang med forarbejdet siden efteråret 2015, og med et nyt lokalplanforslag og et detaljeret udbudsmateriale på plads sendes opgaven i EU-udbud.

”Med udbygningen fremtidssikrer vi Christians Have, så plejecenteret bliver i stand til at rumme det stigende antal plejekrævende ældre, vi forventer i de kommende år. Vi ved samtidig, at et stort flertal af de ældre har en demenssygdom, når de kommer på plejecenter, og derfor er udbudsmaterialet i høj grad lagt an på at imødekomme det behov,” siger direktør i Solrød Kommune, Dorte Saabye.

Hjemlighed, tryghed og fleksibilitet

Hjemlighed, tryghed og fleksibilitet er vigtige begreber i udbudsmaterialet, og helt konkret betyder det blandt andet, at der er lagt stor vægt på fælles opholdsarealer, hvor der kan foregå forskellige aktiviteter, men at der samtidig er fokus på de ældres boliger og behovet for at trække sig tilbage og være privat.

”Oplevelsen af, at man ikke er alene eller isoleret, er meget vigtig. Samtidig har det afgørende betydning, at beboerne kan vælge privatlivet til og fra, som det passer dem,” siger Dorte Saabye.

Byggeriet sendes i EU-udbud med såkaldt prækvalifikation, og til efteråret bliver der valgt en totalentreprenør. Første spadestik ventes at blive taget i andet kvartal af 2017.

Fakta
I dag er der 102 plejeboliger på Christians Have og 15 rehabiliteringspladser. Med hele projektet får Christians Have i alt 142 plejeboliger og 24 rehabiliteringspladser.

Der er afsat 93 mio. kr. til at bygge de nye plejeboliger og rehabiliteringspladser og 16,8 mio. kr. til at bygge servicearealerne – heraf 51,3 mio. kr. i 2017 og 58,5 mio. kr. i 2018.

Befolkningsprognosen fra 2015 viser, at antallet af ældre i aldersgruppen 65-79 år i Solrød Kommune stiger 8 procent fra 2015-2019. Gruppen af +80-årige stiger med 31 % fra 2015 til 2019.

Christians Have Plejecenter drives dels af kommunen og dels af en privat aktør.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.