I juni 2020 vedtog Solrød Byråd en ny risikobaseret dimensionering for kommunens beredskab, hvor det bl.a. blev besluttet, at Solrød Kommune skulle have en vandtankvogn. Nu har byrådet på grund af lang leveringstid besluttet midlertidigt at leje en vandtankvogn for at sikre, at den er klar til 1. januar 2021.

I juni måned vedtog Solrød Byråd en ny risikobaseret dimensionering for kommunens beredskab, som vurderer forskellige behov for fx mandskab og udstyr. I den forbindelse blev det besluttet at placere en vandtankvogn i Solrød Kommune, som skulle indgå i den samlede vandforsyningsstrategi for de tre samarbejdskommuner Solrød, Køge og Stevns.

Beslutningen blev truffet i kølvandet på, at det fælleskommunale redningsberedskab Østsjællands Beredskab (ØSB) i 2019 blev opløst, og at Solrød Kommune herefter indgik i et nyt beredskabssamarbejde med Køge og Stevns kommuner, hvor forudsætningerne var anderledes end i det tidligere beredskabssamarbejde.

Efter anbefaling fra det lokale Brand og Redning Solrød har byrådet derfor på byrådsmødet den 23. november 2020 valgt at godkende en model, hvor Solrød Kommune i første omgang lejer en vandtankvogn af Falck og senere hen erstatter den med en anden tankvogn, der overtages af beredskabssamarbejdspartneren ETK Brand og Redning i Køge Kommune, som står over for udskiftninger i deres vognpark.

Vandtankvognen skal placeres på Station Solrød fra den 1. januar 2021, hvor mandskabet også øges med to personer.

Som det ser ud nu, er den bedste løsning midlertidigt at leje en vandtankvogn, da der er meget lang leveringstid på vandtankvogne,” forklarer borgmester Niels Hörup og fortsætter:

I vores gamle samarbejde i ØSB var der en tankvogn tæt på, som vi kunne trække på, men nu er det nedlagt, og derfor er det nødvendigt med en tankvogn på Station Solrød. Det er altafgørende for byrådet, at vi har en risikobaseret dimensionering, som sikrer et godt og robust beredskab i Solrød Kommune, så vores borgere og erhvervsdrivende kan føle sig fuldstændig trygge og være helt sikre på at få den rette hjælp, hvis ulykken er ude. Det har vi nu, og vi har i det hele taget et rigtig godt samarbejde i det nye beredskab.

Fakta
Byrådene i Solrød, Køge og Stevns kommuner besluttede i sommeren 2019 i kølvandet på opløsningen af Østsjællands Beredskab at indgå et samarbejde om beredskabet. Samarbejdet er gældende fra 1. januar 2020, og som en del af den nye aftale varetager Køge Kommune den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre nabokommuner.

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.