Økonomien hænger sammen i Solrød Kommune, viser budgetforslaget for 2021-2024.

De kommende år hænger økonomien sammen i Solrød Kommune. Det viser Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets budgetforslag, der netop er blevet offentliggjort på www.solrod.dk

Budget 2021-2024 har fokus på at føre det nuværende serviceniveau til kommunens borgere videre samtidig med, at der er plads til nødvendige investeringer, udvikling af Solrød Kommune samt indarbejdet effektiviseringer.

I budgetforslaget lægges der op til en skattestigning over de kommende fire år, der skal dække merudgiften i forbindelse med udligningsreformen, som slog fast, at Solrød Kommune skal betale endnu flere penge til andre kommuner i udligning. Der er lagt op til, at skatten stiger med 0,11 procent i 2021.

Selvom vi fører en ansvarlig økonomisk politik, er byrådet ikke herre over udefrakommende faktorer så som udligningsreformen. Det er en udgift, vi ikke kan påvirke. En lille skattestigning er derfor en forudsætning for, at vi kan bibeholde den samme gode service over for borgerne. Med et stigende antal borgere og dermed også stigende udgifter, kan det ikke lade sig gøre uden en skattestigning, hvis man vil undgår besparelser,” siger borgmester Niels Hörup.

I budgetforslaget er der lagt op til, at Solrød Kommune over de kommende fire år sætter ca. 48 mio. kr. ekstra af til at sikre nok hænder til at tage sig af det stigende antal borgere i kommunen.

Budgetforslaget viser, at økonomien hænger sammen, og at vi fortsat kan tilbyde vores borgere den samme gode service, selvom vi skal sætte væsentligt flere penge af til at tage os godt af et stigende antal borgere, et stigende antal ældre borgere og flere sårbare børn med udfordringer. Det betyder, at vi kan fortsætte den samme gode service, som vores borgere er vant til i dag, der sikrer tryghed, sundhed og værdighed til alle borgere i Solrød Kommune. Samtidig viser budgetforslaget, at vi trods en ekstraregning på ca. 14 mio. kr. i ledighedsudgifter bl.a. som følge af coronakrisen, fortsat har mulighed for at hjælpe vores ledige borgere godt på vej. Budgetforslaget indeholder også en udbygning af Plejecenter Christians Have, så vi fortsat kan tilbyde vores stigende andel ældre borgere nogle rigtig gode rammer,” siger borgmester Niels Hörup.

Der lægges i budgetforslaget op til at fastholde den nuværende ejendomsskat samt fortsat at friholde erhvervslivet fra den særlige erhvervsskat – dækningsafgiften.

Byrådet i Solrød Kommune skal førstebehandle budgetforslaget på byrådsmødet den 7. september 2020. Den endelige vedtagelse af budgettet sker på byrådsmødet den 5. oktober 2020.

Hele budgetforslag 2021-2024 kan læses på www.solrod.dk/politik/budget

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.