Solrød Kommune har reduceret udledningen af CO2 med 122 tons fra 2014 til 2015. Det svarer til en reduktion på 5,6 procent, og kommunen lever dermed op til titlen som klimakommune.

Ny LED-belysning, energibesparende ventilation, bedre isolering og lavenergi-vinduer i Solrød Kommunes bygninger har haft stor indflydelse på kommunens energiforbrug det forgangne år.

Og på den baggrund kan Solrød Kommune nu glæde sig over at være nået mere end i mål med sin målsætning om at reducere CO2-udslippet med 2 procent fra 2014 til 2015. Faktisk er CO2-udledningen faldet med hele 122 tons fra 2014 til 2015, og det svarer til et fald på 5,6 procent.

”De kommende årtiers klimaudfordringer er ikke til at komme udenom – især ikke, når man ligger lige ud til Køge Bugt med stor risiko for oversvømmelser – og jeg er glad for, at vi i Solrød Kommune kan være med til at begrænse CO2-udledningen og på sigt forhåbentligt bidrage med at forebygge de værste konsekvenser af stigende temperaturer og vandstigninger,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.

”Det er godt for både klimaet, miljøet og tegnebogen,” siger han.

Skolerne står for 47 procent af den samlede CO2-udledning, idrætsområdet for 26 procent, og kultur- og administrationsejendomme for 13 procent.

En del af Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale
Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneaftale i oktober 2008. Målsætningen for kommunen er i den forbindelse at reducere CO2-udledningen med 2 procent om året frem til 2025 – en målsætning, som Solrød altså mere end lykkedes med det forgangne år.

Det flotte resultat er nået ved at reducere varmeforbruget med 81 ton CO2 svarende til 7,2 procent i forhold til 2014, elforbruget med 32 ton CO2 svarende til 3,1 procent, og brændstofforbruget med 10 ton CO2 svarende til 27,8 procent.

For også at nå i mål med 2 procents-målsætningen de kommende år er der planlagt en række initiativer. Der udarbejdes fx energimærker på kommunens ejendomme, opsættes LED-belysning i Jersiehallen, Spiren Vuggestue får nyt fyr, og det tekniske servicepersonale bliver efteruddannet.

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.