Vækst, stigende udgifter til børn og voksne med udfordringer og ekstra udligningsudgifter til andre kommuner påvirker Solrød Kommunes budget for 2022-2025 negativt.

Solrød er en kommune i vækst. Der kommer mange nye borgere samtidig med, at der kommer flere ældre, som kommunen skal tage godt hånd om. Derfor er der reserveret penge til den demografiske udvikling i de kommende år i det budgetforslag for 2022-2025, som Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i Solrød Kommune onsdag den 8. september 2021 sender i høring, så der også i fremtiden kan sikres tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre.

I budgetforslaget fremgår det også, at stigende udgifter til børn og unge med udfordringer og ekstra udligningsudgifter til andre kommuner og påvirker Solrød Kommunes budget – i alt løber de to udgifter op i ca. 28 mio. kr. i 2022.

Alt i alt er indtægterne fra skatter og tilskud for lave til, at budgettet i 2022 kan gå op.

Det er naturligvis glædeligt, at vi er en kommune i vækst, men det gør, at vi skal være ekstra skarpe på at prioritere. Vores indtægter har svært ved at følge med udgifterne – særligt, når vi også skal betale ekstra i udligning til andre kommuner. Det betyder, at vi må tage nogle skånsomme greb for at få budgettet til at balancere til næste år,” siger borgmester Niels Hörup.

I budgetforslaget for 2022-2025 er der forslag til en række initiativer, der skal sikre, at budgettet går op. Blandt andet lægges der op til effektiviseringer internt i kommunen for ca. 17 mio. kr. Samtidig lægger budgetforslaget op til, at der findes ekstra penge ved fx i samarbejde med forældrebestyrelser at ændre lidt på åbningstider i dagtilbud og SFO’er og at fjerne klippekortordningen i Den Kommunale Hjemmepleje og på Plejecenter Christians Have.

Samtidig viser budgetforslaget, at der i 2022 skal tages ca. 32 mio. kr. op af kassen, som sammen med penge fra driften skal finansiere nødvendige anlægsinvesteringer som fx den planlagte udvidelse af Plejecenter Christians Have, nye tage på Munkekærskolen og Havdrup Skole, ombygning af daginstitutionerne Tryllehytten og Parkbo til de ekstra børn i strandområdet samt en ny idrætshal ved Solrød Idrætscenter.

“Vi har bevidst valgt en strategi omkring, at vi anvender vores salgsindtægter fra det jord, vi har solgt de senere år, til at finansiere en del af kommunens anlægsinvesteringer. Det kommer derfor ikke som en overraskelse, at vi skal have penge op af kassen,” siger borgmester Niels Hörup.

Budgetforslaget for 2022-2025 indeholder også en lille skattestigning over de kommende tre år, der delvist kan dække udgiften i forbindelse med de penge, som Solrød Kommune som følge af udligningsreformen sender til andre kommuner. I 2022 er skattestigningen på 0,10 procent, og som en af de få kommuner i Danmark har Solrød Kommune fået lov til at indfase den lille skattestigning uden sanktioner fra staten.

Der lægges i budgetforslaget op til at fastholde den nuværende ejendomsskat samt fortsat at friholde erhvervslivet fra den særlige erhvervsskat – dækningsafgiften.

Byrådet i Solrød Kommune skal førstebehandle budgetforslaget på byrådsmødet den 13. september 2021. Den endelige vedtagelse af budgettet sker på byrådsmødet den 11. oktober 2021.

Hele budgetforslaget for 2022-2025 kan ses på www.solrod.dk/politik/budget

Kilde: Solrød Kommune

Deltag i debatten
Del.

Kommentarer er lukket.